Transferul şi implementarea metodologiei de control diferenţiat al buruienilor utilizând tehnologii (WEED – GIS)
  Transfer and implementation of technology of discriminated control of weeds using GIS – RTK approach

   

  Proiect finanţat prin PN III; Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare; Proiect de tip Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”.

  1. HOME
  2. DATE GENERALE
  3. OBIECTIVE
  4. CONSORŢIU
  5. ECHIPA DE CERCETARE
  6. ACTIVITĂŢI
  7. REZULTATE
  8. DISEMINARE
  9. CONTACT

  WEED – GIS

  Prezentul proiect se refera la transferul si implementarea tehnologiei de control diferentiat a buruienilor din culturile agricole la nivelul fermei Probstdorfer Saatzucht Romania SRL, prin utilizarea metodelor avansate de erbicidare de precizie folosind o platforma GIS RTK. Prezentul proiect reduce doze de erbicid utilizate în managementul buruienilor din culturile prăşitoare prin integrarea tehnicilor avansate de discriminare automată a buruienilor şi plantelor de cultură: reduce poluarea punctiformă şi difuză a solului, reduce cantitatea de pesticide ce pot pătrunde în reţeaua hidrografică, răspunde cerinţelor de agromediu şi siguranţă alimentară din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,si 2014-2020, Directivei cadru pentru pesticide, directiva nr.96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării(IPPC), directivei 92/43/CE asupra conservării habitatelor naturale, care se regăsesc în Regulamentul nr.1698/2005(CE). Prin utilizarea acestor metode se vor reduce dozele de erbicid aplicate, erbicidele aplicate vor di corelate cu spectrul de imburuienare rezultat in urma cartarii buruienilor si determinarii distributiei populatiilor de buruieni in interiorul solelor din ferma.Prin aceasta metoda se vor maximiza imputurile si vor creea premizele redistribuirii acestor costuri catre alte verigi tehnologice pentru a creste rata profitului si a obtine material semincer liber de seminte de buruieni si cu indici germinativi ridicati, pentru a garanta dupa semanat obtinerea de productii la nivelul potentialelor de productie ale soiurilor si hibrizilor cultivati. Prin integrarea Sistemului de Agricultura de Precizie se va putea utiliza metoda optima de control al buruienilor, aerbicidul optim numai acolo unde este nevoie, diferentiat, focalizat. Se va transfera brevetul Sistem automat de precizie pentru discriminarea, clasificarea şi erbicidarea diferenţiată a buruienilor din culturile agricole; Gîdea M, Manea D, Vlăduţ G, Constantinescu 129049/2015

  Proiect finanţat prin PN III
  Program 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
  Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”
  Titlu proiect: „Transferul şi implementarea metodologiei de control diferenţiat al buruienilor utilizând tehnologii (WEED – GIS)”

  Acronim proiect: WEED GIS
  Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0472
  Contract nr. 33BG

  Valoarea proiectului: 453.000,00 lei
  Durata proiectului: 24 luni
  Perioada de derulare: 30 09 2016 – 30 09 2018

  Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
  Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  Director de proiect: conf.dr. Mihai GIDEA

  Obiectivul proiectului, Transferul şi implementarea metodologiei de control diferenţiat al buruienilor, materializat prin adaptarea agregatului de erbicidat, existent la agentul economic, la metodologia de control diferenţiat GIS RTK, urmată de testarea şi evaluarea noii tehnologii în condiţii de producţie.

  Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

  • Crearea bazei de date GIS a fermei agentului economic
  • Dezvoltarea Software GIS – RTK
  • Compatibilizarea, Verificare si Validarea Software GIS – RTK
  • Adaptarea Agregatului de erbicidat la tehnologia dezvoltata GIS – RTK
  • Evaluarea rezultatelor tehno-economice si de mediu a noii tehnologii
  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI – http://www.usamv.ro/

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), cunoscută sub această denumire din anul 1995, este o instituţie publică de învăţământ superior cu personalitate juridică, acreditată instituțional cu calificativul “Grad de încredere ridicat”, proprietară a propriului patrimoniu, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011.
  USAMV Bucureşti are în structura sa un număr de şapte facultăţi în cadrul cărora se dezvoltă programe de studii/specializări de licenţă și master. Programele de studii se derulează în trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat.
  Prin strategia sa, USAMV Bucureşti urmărește: dezvoltarea şi modernizarea facultăților şi a specializărilor existente; înființarea de noi specializări, compatibile cu structurile europene; asigurarea managementului calității în departamentele sale, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte organizații.
  Misiunea academică a USAMV București este aceea de a forma specialişti cu un înalt grad de calificare şi competenţe corespunzătoare cadrului naţional al calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă, printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetare ştiinţifică performantă.
  Misiunea ştiinţifică a USAMV Bucureşti este aceea de a contribui, prin rezultatele obţinute, la progresul ştiinţific şi tehnologic al agriculturii, la dezvoltarea industriei agroalimentare și spaţiului rural şi, astfel, la dezvoltarea durabilă a României în spaţiul european.
  Cu un valoros potenţial de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, USAMV București a cunoscut o dinamică accentuată în implicarea cadrelor didactice și a personalului din cercetarea științifică atât în coordonarea cât și în coparticiparea în proiecte de cercetare, finanțate de un spectru larg de programe interne, internaţionale sau bilaterale.
  USAMV Bucureşti are 7 centre de cercetare și numeroase laboratoare specializate pentru care este asigurată logistica necesară desfășurării experimentelor atât în laborator cât și în câmpuri sau ferme experimentale.

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti:

  • Conf. dr. Gidea Mihai
  • Prof. dr. Ciontu Costică
  • Prof. dr. Penescu Aurelian
  • Prof. dr. Teodorescu Răzvan
  • Prof. dr. Temocico Georgeta
  • Conf. dr. Epure Lenuţa Iuliana
  • Conf. dr. Mihai Doru
  • Conf. dr. Şchiopu Tudor
  • Şef lucr. dr. Burcea Mariana
  • Şef lucr. dr. Nichita Mihaela
  • Drd Trif Alexandra
  • Ing. Andrei Georgeta
  • Ing. Munteanu Maria
  • Ing. Nistor Ştefania
  • Masterand Chivu Elena
  • Masterand Eparu Cătălin
  • Masterand Magargiu Elena
  Activitati WEED - GIS
  Lucrări ştiinţifice
  Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.
  Director de proiect: Conf. dr. Mihai Gidea
  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.