Agenţia Spaţială Europeană (ESA) organizează în fiecare an ca parte a programului SEOM (Scientific Exploitation of Operaţional Missions – SEOM) un curs avansat privind teledetecţia arealelor terestre pentru a pregăti următoarea generaţie de oameni de ştiinţă din domeniul observării Pământului pentru exploatarea datelor furnizate de misiunile operaţionale ESA (de exemplu Sentinel 1 şi 2) pentru cercetări ştiinţifice sau dezvoltarea de aplicaţii. În acest an, ESA a decis ca acest eveniment să aibă loc la Bucureşti, iar pentru organizare a solicitat sprijinul Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) şi al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

  Tineri cercetători cu studii postuniversitare, doctoranzi, post doctoranzi şi utilizatori de date satelitare din 22 de ţări, care sunt implicaţi în domeniul teledectiei şi de aplicaţiile specifice, au fost selectaţi cu mare atenţie pentru a participa la cursul de 5 zile care are loc la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, între 14-18 septembrie 2015.

  Cursurile şi aplicaţiile practice au fost susţinute de lectori reputaţi care îşi desfăşoară activitatea în centre universitare şi de cercetare renumite din Europa. Pot fi amintite universităţile din Zurich, Strasbourg, Delft, Alcala, Leeds, Rennes, Brest, Berlin, Lisabona, Trento cât şi laboratoare specializate din Toulouse, Munchen, Ispra.

  Având în vedere faptul că diversitatea sistemelor spaţiale de teledetectie induce probleme în ceeea ce priveşte exploatarea datelor, cursul a avut ca obiectiv principal promovarea unui raţionament care să permită omogenizarea metodelor de analiză în beneficiul tuturor actorilor implicaţi.

  Cei 70 de cursanţi, provenind din 22 de ţări, au avut ocazia să se familiarizeze cu utilizarea aplicaţiilor de prelucrare a datelor dedicate misiunilor satelitatre radar din seria Sentinel 1 şi optice din seria Sentinel 2.

  Link prezentare lb. română
  Link prezentare lb. engleză