Marți, 25 octombrie, ora 12:30, în Aula P.S. Aurelian, Clădirea Rectoratului a avut loc semnarea Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Asociația peisagiștilor din România – Filiala București care vizează amenajarea peisageră a spațiilor verzi din București.

  Obiectivele prioritare ale prezentului protocol sunt:

  • Elaborarea unui regulament de planificare și realizare în teren a lucrărilor de gestionare și întreținere a vegetației lemnoase din Municipiul București;
  • Elaborarea cadrului general privind strategia de conservare și dezvoltare a rețelei de spații verzi la nivelul Municipiului București;
  • Realizarea unor documente cadru care să stabilească direcțiile generale cu privire la speciile ce urmează a fi recomandate pentru utilizare în vederea realizării de noi plantări de material dendrologic;
  • Realizarea de studii privind compoziția vegetală și evoluția acesteia în cadrul parcurilor istorice din Municipiul București, în vederea realizării planurilor detaliate de restaurare, revitalizare precum și de gestionare a acestora.

   

  Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o durată de 10 ani.

  Totodată s-a semnat și Acordul dintre Primăria Capitalei și USAMV București cu privire la efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și master.

  Acordul stabilește cadrul general în care se vor organiza și desfășura stagiile de practică pentru studenți și masteranzi cu respectarea prevederilor legale. Activitățile se vor desfășura în cadrul autorităților finanțate de primăria Municipiului București, conform cu profilul specializărilor din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

  Semnarea acestui acord face parte din strategia universității cu privire la facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii, una dintre problemele cele mai dezbătute în contextul corelării programelor de studii cu cererea de pe piața muncii.

  Protocolul va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani și va viza un număr de 40 de studenți de la programele de master și licență.

   

   

  Marți, 25 octombrie, ora 12:30, în Aula P.S. Aurelian, Rectorat USAMVB, va avea loc semnarea Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București, document ce vizează valorizarea expertizei in vederea dezvoltarii si protejarii spatiilor verzi din Municipiul Bucureşti.

  Totodată se va semna și Acordul dintre Primăria Municipiului București și USAMV București, cu privire la efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și master.

  Semnarea acestui acord este parte din strategia universitătii cu privire la facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii, una dintre problemele cele mai dezbătute în contextul corelării programelor de studii cu cererea de pe piața muncii.