UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  B-dul Mărăști, Nr. 59, , sectorul 1, București vă oferă un curs acreditat ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări)

  Începand cu data de 12.04.2017 vom desfășura următorul program de formare profesională:
  CURS LUCRĂTOR IN CULTURA PLANTELOR – Cod COR: 6111.1.1
  Durată: 360 de ore.
  Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu (10 clase).

  Competenţele dobândite după parcurgerea cursului

  1. Comunicare și numerație
  2. Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
  3. Comunicarea în limba modernă
  4. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
  5. Igiena şi securitatea muncii
  6. Lucrul în echipă
  7. Organizarea locului de muncă
  8. Pregătire pentru integrarea la locul de muncă
  9. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
  10. Rezolvarea de probleme
  11. Satisfacerea cerinţelor clienţilor
  12. Factorii climatici şi edafici
  13. Pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor
  14. Intreţinerea şi recoltarea culturilor
  15. Depozitarea şi valorificarea producţiei vegetale
  16. Hrănirea animalelor
  17. Ingrijirea şi întreţinerea animalelor
  18. Recunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură
  19. Intreprinderea şi mediul extern
  20. Elemente de ecologie
  21. Ingrijirea şi recoltarea culturilor de câmp
  22. Infiinţarea, îngrijirea şi recoltarea culturilor legumicole
  23. Infiinţarea, îngrijirea şi recoltarea culturilor floricole
  24. Ingrijirea speciilor pomicole şi recoltarea fructelor
  25. Ingrijirea viţei de vie şi recoltarea strugurilor

  În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației și Cercetării Științifice însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

  Acte necesare pentru înscriere:

  • Carte de identitate;
  • Diplomă învățământ general obligatoriu (10 clase);
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

  Înscrierile se fac până la data de 11 Aprilie 2017 la telefon: 0728266992.