ERASMUS OPEN DOORS – povestea continuă…..şi la 20 de ani!

   

   

  Aula Magna ,,Petre S. Aurelian" a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a găzduit vineri, 2 martie 2018, începând cu ora 11.00, evenimentul “ERASMUS OPEN DOORS”.

  Ediția de anul acesta a fost dedicată memoriei Prof. univ. dr. Alin Bîrțoiu, o personalitate remarcabilă și un real susținător al programului pe care l-a implementat cu succes în cadrul Facultății de Medicină Veterinară.

  Cuvântul de deschidere a aparținut Prorectorului USAMV, Prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu, fost bursier Erasmus, care i-a încurajat cu mult entuziasm pe tinerii studenți, pe care i-a numit ,,ambasadori ai universității" să părăsească ,,zona de confort" a propriului cămin și să aleagă drumul complex și sinuos, dar presărat cu satisfacții pe termen lung al stagiilor în străinătate. Acesta a precizat că programul european Erasmus+ oferă o șansă extraordinară studenților doritori de a cunoaște și alte sisteme de învățământ superior din Europa, de a învăța în universități de prestigiu și de a intra în contact cu alte culturi.

  Prof. univ. dr. Mircea Mihalache, Prorectorul didactic al universității, a subliniat beneficiile acestui program, de la îmbogăţirea experienţei profesionale, la dobândirea de competenţe inter-culturale şi lingvistice, astfel încât opțiunile și perspectivele bursierilor să fie mult mai diversificate.

  Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară, Prof. univ. dr. Gabriel Predoi, a pus accentul pe problema internaţionalizării,  menţionând faptul că acest lucru se realizează în special prin dezvoltarea de programe educaţionale în limbi de circulaţie internaţională. “Erasmus este o experienţă transformatoare, ce trebuie fructificată; Erasmus este o viaţă fără de sfărşit…!”

  Coordonatorul instituţional Dr. Ecaterina Ștefan, a prezentat în detaliu programul Erasmus+, oportunităţile de finanţare existente, modalitățile de studiu şi derularea stagiilor de practică în străinătate, precum şi cele de personal. ,,Vreau să ne implicăm mai mult în încurajarea studenților să aplice pentru aceste burse Erasmus, să dezvoltăm colaborări solide cu universități partenere, prin semnarea de noi acorduri cu universități de profil și încurajez totodată abordarea participativă mai intensă a cadrelor didactice, prin promovarea acestui program printre studenții interesați."

  Pe întreg parcursul acestui eveniment au luat cuvântul atât foşti studenţi Erasmus, cât şi doctoranzi și cadre didactice care au beneficiat de mobilităţi de studiu și plasament, de predare şi formare la universități partenere din Franța, Italia, Spania și Polonia.

  Evenimentul din acest an a adus în atenția celor prezenți o situație inedită: din ipostaza de student outgoing în urmă cu 4 ani, tânăra doctorandă Oana Catrina a prezentat experiența sa Erasmus în calitate de student incoming al Universității din Bologna în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară a USAMV Bucureşti.

  Ne-am bucurat şi de prezenţa Prof. Martin Kniepert de la BOKU University din Viena, Austria, care în prezentarea sa a încurajat internaţionalizarea şi cooperarea între universităţi.

  De asemenea, au fost prezenţi şi studenţii incoming Erasmus.

  ,,Erasmus a fost pentru mine o călătorie spre cunoaștere, spre cunoașterea de locuri noi, de oameni noi, dar și spre cunoașterea de sine. După această experiență, pot spune că m-am întors cu limpezime în gânduri și cu o claritate mult mai mare a ceea ce doresc să fac mai departe."- student Cătălin Ionuţ Curea, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare rurală, mobilitate de studiu la Universite de Lille 1 – Franţa.