Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse de studiu și cercetare în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

  Sunt finanțate programe de studiu și cercetare desfășurate în limba germană sau în limba engleză.

  Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat la următoarea adresă: http://bit.ly/burseDAAD-Tabel

  Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă aici: http://bit.ly/burseDAAD18-19

   

  Selecție burse pentru anul universitar 2018/2019:

  Master: toate disciplinele masterat de 1-2 ani în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal, toate disciplinele 15.11.2017

  Stagii de cercetare doctoranzi / tineri cercetători:

  scurtă durată
  1- 6 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare

  doctoranzi,

  tineri cercetători,

  post-doctoranzi
  15.11.2017
  01.05.2018

  Stagii de cercetare doctoranzi / tineri cercetători:

  lungă durată (un an)
  7-10 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare

  doctoranzi,

  tineri cercetători,

  post-doctoranzi
  15.11.2017
  Stagii de cercetare:
  profesori universitari / cercetători
  1-3 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare profesori universitari, cercetători 15.11.2017
  01.05.2018
  Stagii de lucru: profesori universitari din domeniile artă, muzică și arhitectură 1-3 luni în cadrul unei instituții gazdă pentru cooperare artistică profesori universitari din domeniile artă, muzică și arhitectură, design, actorie 15.11.2017
  01.05.2018
  Reinvitarea foștilor bursieri 1-3 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare DAAD-Alumni (foști bursieri care au beneficiat de o bursă >6 luni) 15.11.2017
  01.05.2018

  Master-/ stagii de specializare:

  arte plastice / film
  masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal din domeniile artă, film și design 30.11.2017
  Cursuri de vară 3-4 săptămâni, cursuri de limbă şi cultură, limbaj de specialitate în cadrul unei universități din Germania  studenţi (între anii 2-4), masteranzi (în primul an) 01.12.2016