Concursuri pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare vacante – perioadă determinată 2015 – 2016

   
  1. Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe o perioadă determinată a posturilor vacante de asistent de cercetare științific și cercetător științific
  2. Calendarul concursului
  3. Baza legală
  4. Tematica și bibliografia de concurs
  5. Componența comisiilor de concurs
  6. Conținutul dosarului de concurs
  7. Situația înscrierilor la concurs
  8. Situația candidaților înscriși la concurs, cu privire la AVIZUL DE LEGALITATE
  9. Rezultatele evaluarii Comisiilor de concurs
  10. REZULTATELE FINALE ale concursului pentru ocuparea pe o perioada determinată a posturilor vacante de asistent de cercetare ştiinţifică și de cercetător științific, aprobate de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 10.03.2016