Servicii de catering in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760

     

    Rezultatul evaluarii

     

    S-a anulat procedura de achizitie „SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760”, conform art. 212 (1) lit. a) din legea 98/2016, deoarece la procedura  au fost depus numai oferte inacceptabile/neconforme.

    Procedura se va relua prin publicarea pe site-ul usamv a unei noi documentatii.