Concursuri pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare vacante – perioadă determinată 2016 – 2017