În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2018-2020

   

  Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice se face până la data de 31 august 2019, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD/DVD, format PDF, la Registratura USAMV din Bucureşti.

  Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, din care să rezulte că:

  • lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
  • nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

   

  Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

  Lucrarea metodico-ştiințifică va fi însoţită de cererea de depunere și consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.