Ader 1.4.4

   

  Titlul proiectului: ADER 1.4.4 / 19.09.2019 - Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică

   

  REZUMAT

  În România, dezvoltarea de culturi în sistem ecologic a cunoscut în ultimii ani o evoluție ascendentă ca urmare a tendinţei din ce în ce mai mare a consumului de alimente sănătoase. Respectarea reglementărilor comunitare reprezintă o cerință atât pentru fermieri cât și pentru producătorii de inputuri.

  Pentru evaluarea conformității inputurilor utilizate în agricultura ecologică este necesar ca laboratoarele care execută astfel de analize să cunoască foarte bine nu numai tehnica de analiză specifică, dar să poată adapta metodele de lucru la matricele foarte complexe și variate de natura organică cu/fără substanțe minerale premise și nu în ultimul rând să dețină cunostiințe și în domeniul producției și formulării de fertilizant.

  Deși Anexa 1 din Regulamentul (CE) 889/2008 cuprinde ingrășămintele și amendamentele pentru sol autorizate a fi folosite ca inputuri în agricultura ecologică, nu există metode de lucru standardizate specificate în regulament pentru analiza acestora, cu excepția acelor inputuri ce se regăsesc și în Regulamentul CE 2003/2003.

  Proiectul propune spre rezolvare situația actuală privind lipsa unei metodologii de identificare, evaluare, testare, dezvoltare și validare de metode de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică prin utilizarea unor metode de detecție sensibile, bazate pe tehnici de ultimă generație, comparabile cu cele din laboratoarele de referință europene.

  Proiectul reprezintă o noutate pentru România prin faptul că este pentru prima dată când un consorțiu format dintr-o universitate, 2 institute naționale de cercetare-dezvolare și 3 stațiuni de cercetare-dezvolare din domeniul agricol, își propune realizarea unui ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților și elaborarea unei proceduri de certificare/atestare a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică, astfel încât să existe o abordare unitară și o trasabilitate în evaluarea acestora.

  „Acest proiect este finanţat prin Panul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rural, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"