Ader 7.2.6

   

  Titlul proiectului: ADER 7.2.6 - Cercetări privind variația genetică, analizată prin tehnologia de secvențiere de ultimă generație - NGS, la speciile legumicole și pomicole de interes economic, în vederea genotipării acestora și obținerea unei baze de date a variațiilor genetice specifice speciilor autohtone

   

  ROLL-UP

   

  REZUMAT

  Un instrument fundamental pentru caracterizarea, selecția și ameliorarea speciilor vegetale îl constituie noile tehnici de genetică moleculară, care pot furniza informații privind genele și secvențele specifice asociate cu particularități fenotipice de interes economic.

  Tehnologia NGS-Next Generation Sequencing permite amelioratorilor posibilitatea de a cunoaște secvențele genice specifice importante din punct de vedere agronomic și poziționarea lor relativă, pentru a dezvolta ulterior noi markeri moleculari utilizați în accelerarea programelor de ameliorare a speciilor de interes agricol și horticol. În cadrul acestui proiect se urmărește caracterizarea și identificarea polimorfismului genetic ADN posibil asociat unor caractere de interes al speciilor autohtone, în scopul selecției și identificării unor noi markeri moleculari asociaţi cu variațiile fenotipice de interes, utilizând tehnici moderne de genotipare.

  În cadrul proiectului se urmărește optimizarea metodelor și tehnicilor de analiză moleculară a ADN-ului genomic și aplicarea acestora în analiza genotipurilor de interes economic ale unor specii legumicole și pomicole, cultivate în România. Pentru caracterizarea, selecția și ameliorarea soiurilor se vor utiliza tehnici de analiză moleculară de genotipare prin secvențiere care vor furniza informații privind descoperirea de noi markeri moleculari (SNP) asociați cu genele de interes, pentru creșterea rezistenței plantelor la atacul de boli și dăunători, adaptarea la schimbările climatice (stres biotic și abiotic), însușiri calitative și cantitative superioare.

  Utilizând tehnologia NGS se vor compara secvențele nucleotidice obținute și se va realiza o bază de date a variațiilor genetice specifice speciilor autohtone pentru minimum 4 specii legumicole și pomicole, cu minim 6 varietăți, în vederea utilizării acestor informații pentru creșterea producției și veniturilor fermierilor din România. Detectarea variațiilor genetice relevante din punct de vedere funcțional vor contribui la identificarea genelor și secvențelor specifice asociate speciilor autohtone.