BIOCHAR

  BIOCHAR

   

  RO

  Titlul proiectului: Cărbune pirolitic din deșeuri vegetale modificat în beneficiul agronomiei și mediului

  REZUMAT

  Proiectul intitulat Cărbune pirolitic din deșeuri vegetale modificat în beneficiul agronomiei și mediului - BIOCHAR se încadrează în domeniul BIOECONOMIE, subdomeniul Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil. Proiectul se bazează pe date experimentale obținute într-o instalație de laborator (TRL 3) și are ca scop obținerea unei tehnologii validate în laborator (TRL 4) pentru valorificarea termochimică (ex. piroliză urmată de tratament fizic/chimic) a deșeurilor vegetale cu obținere de cărbune pirolitic care poate fi ulterior utilizat pentru îmbunătățirea calității solului și reducerea poluării mediului.

  Obiectivul general este de acela de a obține cărbune pirolitic modificat din deșeuri vegetale (ex. lăstari de viță de vie, tescovină) furnizate de partenerul P1, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București.

  Se estimează că se vor obține sorturi de cărbune pirolitic cu diferite structuri și proprietăți, în funcție de natura deșeului vegetal, de tipul de pretratare aplicat acestuia, de parametrii procesului de piroliză și tipul de tratament aplicat cărbunelui după piroliză. USAMV va fi un beneficiar important al acestei tehnologii datorită faptului că va avea oportunitatea de a utiliza cărbunele obținut prin piroliza propriilor deșeuri vegetale pentru îmbunătățirea calității solului din serele și plantațiile sale.