Doctorat

   

   

  1. Consiliul studiilor doctorale
  2. Şcoli doctorale
  3. Conducători de doctorat
  4. Planuri de învăţământ
  5. Graficul procesului de învăţământ
  6. Teze de doctorat
  7. Titluri acordate
  8. Teze de abilitare
  9. Legislaţie
  10. Date de contact

  ȘCOLILE DOCTORALE din USAMV din București


 • Școala doctorală INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE, cu domeniile:
  • AGRONOMIE
  • BIOTEHNOLOGII
  • HORTICULTURĂ
  • INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
  • ZOOTEHNIE
 • Școala doctorală MEDICINĂ VETERINARĂ, cu domeniul:
  • MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Teme de cercetare
 • Raport de autoevaluare a Şcolilor Doctorale de Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi de Medicină Veterinară
 • Membrii Comisiilor de doctorat 2021

  Listă doctoranzi

    CV Rezumat teză Rezumat teză
  limba engleză
  Rezumat teză
  limba franceză
  Anunț
   Păun Livia Cătălina  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Mincu (Sima) I. Lucica  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   
   
   
   

   

   

  Titluri acordate în cadrul USAMV B:

   

  2020

   

  2019

   

  2018

   

  2017

   

  2016

   

  2015

   

  2014

   

  2013

   

  2012

  Potrivit art. 300 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, „Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare”.

  Procedura de acordare a atestatului de abilitare este stabilită de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cereriitip pentru susţinerea tezei de abilitare.

   

  LEGISLAŢIE

  • ORDIN nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (pdf)
  • ORDIN nr. 3050 din 9 ianuarie 2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (pdf)
  • ORDIN nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (pdf)
  • ORDIN nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare (pdf)
  • Regulament de obtinere a atestatului de abilitare (pdf)
  • Notă în conformitate cu adresa MEN nr. 36463/25.07.2017

   

  Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

  • Comisia 14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE (pdf)
  • Comisia 21. MEDICINĂ VETERINARĂ (pdf)

   

  Dosarul candidatului (pdf) – descarcă formulare

   

  Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămantul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare

  • Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii comisia 14 INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE (pdf)
  • Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii comisia 21. MEDICINĂ VETERINARĂ (pdf)

   

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 06.04.2020)

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 02.08.2019)

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 05.03.2019)

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 20.10.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 20.06.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 29.03.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 24.11.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 30.09.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 27.05.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 23.02.2016)

   

  Lista conducătorilor de doctorat din USAMV

   

  Candidaţi

  Petrescu Nicolae

  27 ianuarie 2015, orele 14 – PETRESCU NICOLAE – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sala de Consiliu – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, B-dul Mărăşti, nr.59, sector 1, Bucureşti

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. Daniel Bucur – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
  • Prof.univ.dr.Marcel Dîrja – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca;
  • Prof.univ.dr. Florin Mărăcineanu – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

  Cosmulescu Sina Niculina

  12 decembrie 2014, orele 9:00– Cosmulescu Sina Niculina – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, corp A, Sala Senatului, et.1

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof.dr. Doru Pamfil – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof.dr. Radu Sestraș – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof.dr. Florin Stănică – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

  Ioniţă Mariana

  21 Ianuarie 2013, orele 9:00– Ioniţă Mariana – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Aula “Aurel Popoviciu”, Splaiul Independenţei, 105

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof. Vasile Cozma – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof. Marina Spinu – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof. Claudio Genchi – Universitatea din Milano, Italia.

  Informare cu privire la publicarea tezelor de doctorat


  Vă aducem la cunoștință faptul că baza de date electronică în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

  Platforma ce urmează a fi operaționalizată în acest sens este utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și este administrată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSCDI).

  Raportat la prevederile art. 168 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr.3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU, și ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, publicarea tezelor de doctorat "se poate realiza în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGDP) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului - cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor".

  Fiecare absolvent de studii universitare de doctorat care și-a susținut teza de doctorat în cadrul IOSUD - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (IOSUD-USAMVB) începând cu anul 2016, în calitate de persoană vizată, are posibilitatea de a se opune din motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor publicate din cuprinsul tezei. Refuzul argumentat se va înainta IOSUD - USAMVB până la data de 20 martie 2020, ora 14:00.

  Informarea celor vizați, prin postarea acestui anunț pe pagina web a instituției, reprezintă obligația legală îndeplinită de către USAMVB.

  Facem precizarea că netransmiterea unui refuz argumentat, în termenul precizat anterior, reprezintă implicit acceptul pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat pe platforma națională utilizată la nivelul CNATDCU.

 • Procedură recunoaștere calitate conducător
 • Procedură evaluare susținere teză de doctorat
 • REGULAMENTUL de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
 • REGULAMENTUL Școlii doctorale "Medicină Veterinară" din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
 • REGULAMENTUL Școlii doctorale "Ingineria și managementul resurselor vegetale și animale" din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
 • Model de contract de studii
 • Act adițional contract de studii
 • NORME privind redactarea tezelor de doctorat
 • Machete
 • Legea 84 din 24 iulie 1995 – Legea învăţământului
 • LEGE nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare (format pdf)
 • HG 681 din 2011 doctorat
 • Legea Educatiei Nationale
 • Tel. mobil: 0749 131 544

  Tel. fix: 0314 334 202

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.