1. Consiliul studiilor doctorale
  2. Şcoli doctorale
  3. Conducători de doctorat
  4. Planuri de învăţământ
  5. Graficul procesului de învăţământ
  6. Teze de doctorat
  7. Titluri acordate
  8. Teze de abilitare
  9. Legislaţie

  Studiile de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, corespunzător sistemului Bologna, sunt organizate în cadrul universităţilor care au calitatea de Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este IOSUD, iar studiile doctorale au fost reorganizate în cadrul Şcolii Doctorale pentru Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi al Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară.

  Şcolile doctorale îşi desfăşoară activitatea în baza Codului studiilor universitare de doctorat aprobat prin Hotărarea de Guvern (HG) nr. 681/2011 şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, aprobat de Senatul USAMV Bucureşti în şedinţa din data de 03.08.2011.

  În cadrul USAMV B, doctoratul se organizează în domeniile: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară şi Biotehnologii

  Membrii Comisiilor de doctorat 2018

  Lista doctoranzi

    CV Rezumat teza Rezumat teza lb engleza Rezumat teza lb franceza Anunt
    Tiu Jeni Veronica Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Adascalului Marian Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Bordun Catalina Elena Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Trif Alexandra Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Stefanoiu Georgiana Aurora Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Stanciu Violeta Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Balea Alina Cristina Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Burlacu Aglaia Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Dobre Steliana Paula Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Mihai Cosmin Alexandru Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Eremia Florentina Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Butcaru Ana Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Gruia Liviu Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Ciocanau Marius Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Vlaicu Petru Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Panaite Cristinel Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Radhi Mohammed Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Neacşu Mihai Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca
    Bogdan Robert Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Stanciu Vlad Ionut Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Ion Lia Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Al Gburi Omar Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Gutuie Catalin Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Dima Dragos Costin Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Salih Abdulmuttaleb Abbas Salih Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Surugiu Florina Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Al-Qaesi Hussein Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Oprea Cristina Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Bolohan Ciprian Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Dobrinescu Daniela Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Pletea Maria Daniela Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Patrut Nicoleta Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Costea Stefania Elisabeta Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Dumitru Cristian Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Ahmad Holia Descarca  Descarca Descarca Descarca Descarca

   

   

  Membrii Comisiilor de doctorat 2017

  Lista doctoranzi

    CV Rezumat teza Rezumat teza lb engleza Rezumat teza lb franceza Anunt
    Rosu Ovidiu Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Manole Carmen Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Nedea Anca (Nedea Pavel) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Nicu Alina Ioana Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Badila Alina (Simionica) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Buzatu Marius Catalin Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Moraru Andra Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Vîntu Catalin Razvan Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Shmeglia Elena (Awwad) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Strîmbeanu Nicoleta Luminita Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Boc Vladimir Ionut Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Tugui Andreea Mariana Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Bitoiu Carmen (Belu) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Vlad Elena Milena (Patrascanu) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Diaconu Mihail Claudiu Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Stoenel Costinel-Eduard Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Pop Octavian-Vasile Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Erdelyi Andrea (Pop) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Rusen Gabriela Emilia Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Al Mohammad Jeghayef Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Dragan Victoria (Artem) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Lazar Daniel Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Stetco Ioan Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    ?tefan Naliana (Lupa?cu) Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Palade Lauren?iu Mihai Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Visoiu Ion Gabriel Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca
    Saborio Viquez Gerardo Carlos Descarca Descarca Descarca Descarca Descarca

   

  Arhiva 2016

  Arhiva 2015

  Arhiva 2014

  Arhiva 2013

  Arhiva 2012

  Arhiva 2011

  Arhiva 2010

  Titluri acordate în cadrul USAMV B:

   

  2018

   

  2017

   

  2016

   

  2015

   

  2014

   

  2013

   

  2012

  Potrivit art. 300 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, „Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare”.

  Procedura de acordare a atestatului de abilitare este stabilită de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cereriitip pentru susţinerea tezei de abilitare.

   

  LEGISLAŢIE

  • ORDIN nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (pdf)
  • ORDIN nr. 3050 din 9 ianuarie 2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (pdf)
  • ORDIN nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (pdf)
  • ORDIN nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămantul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (pdf)
  • ORDIN nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămantul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (pdf)
  • Regulament de obtinere a atestatului de abilitare (pdf)
  • Notă în conformitate cu adresa MEN nr. 36463/25.07.2017

   

  Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

  • Comisia 14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE (pdf)
  • Comisia 21. MEDICINĂ VETERINARĂ (pdf)

   

  Dosarul candidatului (pdf) – descarcă formulare

   

  Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămantul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare

  • Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii comisia 14 INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE (pdf)
  • Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii comisia 21. MEDICINĂ VETERINARĂ (pdf)

   

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 20.10.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 20.06.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 29.03.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 24.11.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 30.09.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 27.05.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 23.02.2016)

   

  Lista conducătorilor de doctorat din USAMVB

   

  Candidaţi

  Petrescu Nicolae

  27 ianuarie 2015, orele 14 – PETRESCU NICOLAE – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sala de Consiliu – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, B-dul Mărăşti, nr.59, sector 1, Bucureşti

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. Daniel Bucur – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
  • Prof.univ.dr.Marcel Dîrja – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca;
  • Prof.univ.dr. Florin Mărăcineanu – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

  Cosmulescu Sina Niculina

  12 decembrie 2014, orele 9:00– Cosmulescu Sina Niculina – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, corp A, Sala Senatului, et.1

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof.dr. Doru Pamfil – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof.dr. Radu Sestraș – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof.dr. Florin Stănică – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

  Ioniţă Mariana

  21 Ianuarie 2013, orele 9:00– Ioniţă Mariana – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Aula “Aurel Popoviciu”, Splaiul Independenţei, 105

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof. Vasile Cozma – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof. Marina Spinu – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof. Claudio Genchi – Universitatea din Milano, Italia.