1. Consiliul studiilor doctorale
  2. Şcoli doctorale
  3. Conducători de doctorat
  4. Planuri de învăţământ
  5. Graficul procesului de învăţământ
  6. Teze de doctorat
  7. Titluri acordate
  8. Teze de abilitare
  9. Legislaţie

  Studiile de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, corespunzător sistemului Bologna, sunt organizate în cadrul universităţilor care au calitatea de Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este IOSUD, iar studiile doctorale au fost reorganizate în cadrul Şcolii Doctorale pentru Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi al Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară.

  Şcolile doctorale îşi desfăşoară activitatea în baza Codului studiilor universitare de doctorat aprobat prin Hotărarea de Guvern (HG) nr. 681/2011 şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, aprobat de Senatul USAMV Bucureşti în şedinţa din data de 03.08.2011.

  În cadrul USAMV B, doctoratul se organizează în domeniile: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Biotehnologii, Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

  Membrii Comisiilor de doctorat 2020

  Listă doctoranzi

    CV Rezumat teză Rezumat teză
  limba engleză
  Rezumat teză
  limba franceză
  Anunț
   Bîrloiu Gabriel Dan Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Sîrbu Denisa Angela (Badea) Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Dudoiu Roxana Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Purcaru Tomina Mădălina Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă

   


   

  Membrii Comisiilor de doctorat 2019

  Listă doctoranzi

    CV Rezumat teză Rezumat teză
  limba engleză
  Rezumat teză
  limba franceză
  Anunț
   Toma Marilena (Burtan) Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Dinu Mihaela (Dumitru) Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Chițea Mihai Alexandru Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Uzun Seralp Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Săvescu Mihai Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Iorga Corneliu Sorin Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Androne Roxana (Munteanu) Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Bărăscu Radu Constantin Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Badea Adriana (Simion) Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Constantinescu Cristina Ana Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Bicu Liana (Vasian) Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Corbu Gabriel Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Socoliuc Raluca Paula Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Bărzoi Daniela Sabina Elena Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Al-Ghasheem Nazar Shihan Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Popica Marius Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Neagu Alexandru Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Dumitru Mioara Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Chițoi Claudiu Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Panțer Zamfir Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Scarlat Virgil Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Buliga Aurelian Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Ciobanu Eugenia Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Chiurciu Constantin Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Cioineag Cristian Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Boruga Theodora Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Constantin Nicolae Tiberiu Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Neghirlă Alexandra Ioana Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Radu Constantinescu Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Ioannis Kotrotsios Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Maria (Spulber) Antoaneta Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Ștefan Iulia Roxana Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Iordan Horia Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Dârlă Georgeta Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Enciu Mirela Cristina Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Cucoș Cătălina Anca Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Căpățână Nicoleta Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Nicolcioiu Mihai Bogdan Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Gonțea Ana Cristina Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Hîncu Fulvia Ancuța Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Popescu Paul Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Sestraș Paul Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Negoiță Ionuț Șerban Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Tudor Denisa Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă

   

   

  Arhivă 2018

  Arhivă 2017

  Arhivă 2016

  Arhivă 2015

  Arhivă 2014

  Arhivă 2013

  Arhivă 2012

  Arhivă 2011

  Arhivă 2010

  Titluri acordate în cadrul USAMV B:

   

  2020

   

  2019

   

  2018

   

  2017

   

  2016

   

  2015

   

  2014

   

  2013

   

  2012

  Potrivit art. 300 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, „Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare”.

  Procedura de acordare a atestatului de abilitare este stabilită de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cereriitip pentru susţinerea tezei de abilitare.

   

  LEGISLAŢIE

  • ORDIN nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (pdf)
  • ORDIN nr. 3050 din 9 ianuarie 2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (pdf)
  • ORDIN nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (pdf)
  • ORDIN nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare (pdf)
  • Regulament de obtinere a atestatului de abilitare (pdf)
  • Notă în conformitate cu adresa MEN nr. 36463/25.07.2017

   

  Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

  • Comisia 14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE (pdf)
  • Comisia 21. MEDICINĂ VETERINARĂ (pdf)

   

  Dosarul candidatului (pdf) – descarcă formulare

   

  Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămantul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare

  • Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii comisia 14 INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE (pdf)
  • Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii comisia 21. MEDICINĂ VETERINARĂ (pdf)

   

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 02.08.2019)

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 05.03.2019)

  Avizare comisii de specialitate pentru susținerea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 20.10.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 20.06.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 29.03.2017)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 24.11.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 30.09.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 27.05.2016)

  Avizare comisii de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare – CNATDCU (pdf 23.02.2016)

   

  Lista conducătorilor de doctorat din USAMV

   

  Candidaţi

  Petrescu Nicolae

  27 ianuarie 2015, orele 14 – PETRESCU NICOLAE – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sala de Consiliu – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, B-dul Mărăşti, nr.59, sector 1, Bucureşti

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. Daniel Bucur – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
  • Prof.univ.dr.Marcel Dîrja – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca;
  • Prof.univ.dr. Florin Mărăcineanu – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

  Cosmulescu Sina Niculina

  12 decembrie 2014, orele 9:00– Cosmulescu Sina Niculina – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, corp A, Sala Senatului, et.1

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof.dr. Doru Pamfil – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof.dr. Radu Sestraș – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof.dr. Florin Stănică – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

  Ioniţă Mariana

  21 Ianuarie 2013, orele 9:00– Ioniţă Mariana – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Aula “Aurel Popoviciu”, Splaiul Independenţei, 105

   

   

  Componenţa Comisiei de abilitare:

  • Prof. Vasile Cozma – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof. Marina Spinu – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca;
  • Prof. Claudio Genchi – Universitatea din Milano, Italia.

 • Procedură recunoaștere calitate conducător
 • Procedură evaluare susținere teză de doctorat
 • REGULAMENTUL de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
 • REGULAMENTUL Școlii doctorale "Medicină Veterinară" din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
 • REGULAMENTUL Școlii doctorale "Ingineria și managementul resurselor vegetale și animale" din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
 • Model de contract de studii
 • Act adițional contract de studii
 • NORME privind redactarea tezelor de doctorat
 • Machete
 • NORME privind finalizarea studiilor universitare de doctorat
 • Ordin 3504 din 12 martie 2012
 • Legea 84 din 24 iulie 1995 – Legea învăţământului
 • LEGE nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare (format pdf)
 • Ordin 4491 din 6 iulie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006 (format pdf)
 • Ordin nr. 5357 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul unversitar 2005-2006 (format pdf)
 • H.G. 567 din 15 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 540/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat (format pdf)
 • Ordin nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studiile universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a institutiilor de învăţământ superior pentru aprobarea Legea 84 din 24 iulie 1995 – Legea învăţământului
 • HG 681 din 2011 doctorat
 • Legea Educatiei Nationale