Concursuri pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare vacante – perioadă nedeterminată 2018 – 2019

   

   

  Candidați

  Nume CV Lista de lucrări Fișa de verificare a îndeplinirii
  standardelor universității
   Butcaru Ana Cornelia Descarcă  Descarcă  Descarcă 
   Ciceoi Roxana Descarcă  Descarcă  Descarcă 
   Constantin Carmen Descarcă  Descarcă  Descarcă 
   Dobrin Aurora Descarcă  Descarcă  Descarcă 
   Jerca Ovidiu Descarcă  Descarcă  Descarcă 
   Stan Andreea Descarcă  Descarcă  Descarcă 
   Udriște Anca Descarcă  Descarcă  Descarcă 

   

  Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioada nedeterminată 2018-2019

   

   

   

   

   

  Ader 7.2.6

   

  Titlul proiectului: ADER 7.2.6 - Cercetări privind variația genetică, analizată prin tehnologia de secvențiere de ultimă generație - NGS, la speciile legumicole și pomicole de interes economic, în vederea genotipării acestora și obținerea unei baze de date a variațiilor genetice specifice speciilor autohtone

   

  ROLL-UP

   

  REZUMAT

  Un instrument fundamental pentru caracterizarea, selecția și ameliorarea speciilor vegetale îl constituie noile tehnici de genetică moleculară, care pot furniza informații privind genele și secvențele specifice asociate cu particularități fenotipice de interes economic.

  Tehnologia NGS-Next Generation Sequencing permite amelioratorilor posibilitatea de a cunoaște secvențele genice specifice importante din punct de vedere agronomic și poziționarea lor relativă, pentru a dezvolta ulterior noi markeri moleculari utilizați în accelerarea programelor de ameliorare a speciilor de interes agricol și horticol. În cadrul acestui proiect se urmărește caracterizarea și identificarea polimorfismului genetic ADN posibil asociat unor caractere de interes al speciilor autohtone, în scopul selecției și identificării unor noi markeri moleculari asociaţi cu variațiile fenotipice de interes, utilizând tehnici moderne de genotipare.

  În cadrul proiectului se urmărește optimizarea metodelor și tehnicilor de analiză moleculară a ADN-ului genomic și aplicarea acestora în analiza genotipurilor de interes economic ale unor specii legumicole și pomicole, cultivate în România. Pentru caracterizarea, selecția și ameliorarea soiurilor se vor utiliza tehnici de analiză moleculară de genotipare prin secvențiere care vor furniza informații privind descoperirea de noi markeri moleculari (SNP) asociați cu genele de interes, pentru creșterea rezistenței plantelor la atacul de boli și dăunători, adaptarea la schimbările climatice (stres biotic și abiotic), însușiri calitative și cantitative superioare.

  Utilizând tehnologia NGS se vor compara secvențele nucleotidice obținute și se va realiza o bază de date a variațiilor genetice specifice speciilor autohtone pentru minimum 4 specii legumicole și pomicole, cu minim 6 varietăți, în vederea utilizării acestor informații pentru creșterea producției și veniturilor fermierilor din România. Detectarea variațiilor genetice relevante din punct de vedere funcțional vor contribui la identificarea genelor și secvențelor specifice asociate speciilor autohtone.

  Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioada determinată 2018-2019

   

  Semestrul II

   

  Ader 1.4.4

   

  Titlul proiectului: ADER 1.4.4 / 19.09.2019 - Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică

   

  REZUMAT

  În România, dezvoltarea de culturi în sistem ecologic a cunoscut în ultimii ani o evoluție ascendentă ca urmare a tendinţei din ce în ce mai mare a consumului de alimente sănătoase. Respectarea reglementărilor comunitare reprezintă o cerință atât pentru fermieri cât și pentru producătorii de inputuri.

  Pentru evaluarea conformității inputurilor utilizate în agricultura ecologică este necesar ca laboratoarele care execută astfel de analize să cunoască foarte bine nu numai tehnica de analiză specifică, dar să poată adapta metodele de lucru la matricele foarte complexe și variate de natura organică cu/fără substanțe minerale premise și nu în ultimul rând să dețină cunostiințe și în domeniul producției și formulării de fertilizant.

  Deși Anexa 1 din Regulamentul (CE) 889/2008 cuprinde ingrășămintele și amendamentele pentru sol autorizate a fi folosite ca inputuri în agricultura ecologică, nu există metode de lucru standardizate specificate în regulament pentru analiza acestora, cu excepția acelor inputuri ce se regăsesc și în Regulamentul CE 2003/2003.

  Proiectul propune spre rezolvare situația actuală privind lipsa unei metodologii de identificare, evaluare, testare, dezvoltare și validare de metode de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică prin utilizarea unor metode de detecție sensibile, bazate pe tehnici de ultimă generație, comparabile cu cele din laboratoarele de referință europene.

  Proiectul reprezintă o noutate pentru România prin faptul că este pentru prima dată când un consorțiu format dintr-o universitate, 2 institute naționale de cercetare-dezvolare și 3 stațiuni de cercetare-dezvolare din domeniul agricol, își propune realizarea unui ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților și elaborarea unei proceduri de certificare/atestare a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică, astfel încât să existe o abordare unitară și o trasabilitate în evaluarea acestora.

  „Acest proiect este finanţat prin Panul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rural, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"