Univeristatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti lansează în cadrul programului operaţional competitivitate 2012-2014, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor, Acţiunea 1.2.3. Parteneriată pentru Transfer de Cunoştinţe, o propunere de proiect tip PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE intitulată SISTEM DE MONITORIZARE ÎN TIMP REAL A IAZURILOR DE DECANTARE ŞI BIOTEHNOLOGII DE ECOLOGIZARE A TERENURILOR AFLATE ÎN VECINĂTATEA LOR.