• Departamentul Asigurarea Calităţii

  - ECOVE Decision November 25th 2016

  - Final Report of the Re-visitation

   

  • Formulare proceduri

  - Fisă de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

  - Fisă de evaluare colegială anuală

  - Fişă de evaluare a cadrelor didactice de către managementul didactic

  - Metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior pentru anul universitar 2015-2016

  - Formular şi procedură pentru analiza colegială de către cadrele didactice a activităţii studenţilor

  - Procedură organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor

  - Raport de autoevaluare anuală

  - Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu universitare

   

  • Planuri DAC

  - Plan DAC 2015-2016

   

  • Rapoarte DAC

  - Raport DAC 2015-2016

  - Raport DAC 2014-2015

  - Raport DAC 2013-2014

   

  • Regulamente

  - Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor din cadrul USAMV Bucureşti

  - Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile şi metodologia de evaluare şi promovare a studenţilor

  - Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu universitare

  - Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului academic al USAMV Bucureşti

  - Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Asigurarea Calităţii