ADMITERE LICENŢĂ SESIUNEA A II-A 

  pentru locurile rămase vacante în sesiunea „iulie 2018”

   

  Perioada 30 iulie-15 septembrie 2018

  Locurile disponibile la studii universitare de licență pe domenii și procedura de înscriere sunt disponibile pe site-urile facultăților

   

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
     
  FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
     
  FACULTATEA DE INGINERIA ŞI GESTIUNEA PRODUCŢIILOR ANIMALIERE
     
  FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
     
  FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI
     
  FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII
     
  FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

   

  USAMV din București organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018-2019 la toate cele trei niveluri de studii:

  • licență: 30 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă;
  • masterat: 28 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă;
  • doctorat: 6 domenii de doctorat (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală)
  Broșură Admitere 2018

   

  De ce student la USAMV din București?

  • mediu academic modern, efervescent, intercultural;
  • domenii de actualitate, formatoare de cariere, importante în societate;
  • studii de licență, masterat și doctorat pentru formare profesională conforme cu exigențele pieței muncii la nivel european;
  • condiții excepționale de locuire și petrecere a timpului liber în două campusuri: „Agronomie Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”;
  • oportunități de afirmare în competiții sportive și evenimente culturale de tradiție dedicate exclusiv studenților agronomi din toată țara.