În atenția absolvenților, pentru eliberarea actelor de studii (diplomă de licență) este necesar să se prezinte diploma de Bacalaureat în original.

  Informaţii despre:

  Documentele necesare eliberării diplomei:

  • Fişa de lichidare necesară eliberării diplomei de doctor (descărcare formular);
  • Fişa de lichidare (descărcare formular);
  • Diploma de Bacalaureat;
  • 2 fotografii color 3×4, realizate recent, pe hârtie fotografică; ATENŢIE! nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
  • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
  • Certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs după absolvire (unde este cazul

  Documente necesare eliberării diplomei (DID-IFR):

  Pentru eliberarea diplomelor de licență/ inginer/ master, sunt necesare următoarele acte:

  • CI – original şi copie xerox;
  • diplomă de bacalaureat – original (în cazul eliberării diplomei de licenţă / inginer);
  • diplomă de licenţă şi diplomă de bacalaureat – originale (în cazul eliberării diplomei de master);
  • cerere tip cu viză de la secretariatul DID-IFR;
  • 2 fotografii ¾ hartie fotografică, recente;
  • chitanţa cu achitarea taxei în valoare de 150 lei (numai pentru promoţiile anterioare anului 2010);
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie legalizată – hotărâre judecătorească de schimbare a numelui (dacă este cazul).

  Documentele necesare eliberării foii matricole la cerere:

  Foaia matricolă „la cerere“ se poate solicita de către absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de finalizare în perioada iunie 1983 – februarie 1996, întrucât diplomele din această perioadă nu au fost însoţite de foi matricole.

  Documentele necesare eliberării adeverintei de autenticitate a diplomei:

  • Cerere înregistrată la Registratura universităţii;
  • Copie legalizată de pe diplomă, foaie matricolă sau supliment la diplomă (originale şi copii xerox);
  • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
  • Chitanţă achitare taxă la casieria universităţii în valoare de 30 lei.;

  Documentele necesare eliberării unui duplicat:

  În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

  Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat sunt:

  • Cerere înregistrată la Registratura universităţii;
  • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat;
  • Certificat de naştere (original şi copie xerox)
  • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4;
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului respectiv;
  • Chitanţă de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria universităţii (500 lei).

   

  Eliberarea unui nou act de studii se face pe baza Deciziei Rectorului, în termen de 30 de zile de la aprobare.

  *Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute de lege se poate efectua de către titularul actului în cauză sau de împuternicitul acestuia.

  Cui i se eliberează actele de studii?

  • Un act de studii se eliberează:
  • titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului (în original şi copie) iar, după caz, a fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
  • împuternicitului (cu obligaţia prezentării documentului de identitate -BI/CI, în original şi copie);
  • pe baza unei procuri autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că acesta poate ridica acte de studii;
  • pe baza unei procuri notariale cu apostila de la Haga sau supralegalizată, în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate.
  • Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului şi, după caz, a Fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
  • Unui absolvent cu reşedinţa în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acestuia;
  • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propia răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

   

  ATENŢIE!

  Actele de studii trebuie păstrate în bune condiţii; nu trebuie plastifiate, deoarece nu mai pot fi apostilate în vederea autentificării.

   

  Contact:

  Biroul Acte de studii

  Adresa: B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti

  Telefon: +40 (756) 136 293; +40 (0)314 33 42 01

  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Biroul se află în corpul A al Universităţii, la parter.

   

  Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: în intervalul orar 10:00 – 14:00