7230 studenţi la programele de studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (4400 buget + 2830 taxă);

  2599 studenţi la programele de studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă;

  1607 studenţi la programele de studii de masterat, învăţământ cu frecvenţă (1462 buget + 145 taxă);

  294 studenţi la programele de studii de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă;

  211 studenţi doctoranzi (35 bursieri POS DRU, 135 bursieri MECS, 41 taxă);

  391 cadre didactice-cercetători;

  238 cadre didactice asociate;

  32 programe de studii de licenţă (25 cu frecvenţă, 4 cu frecvenţă redusă şi 3 la distanţă);

  33 programe de studii de masterat (29 cu frecvenţă şi 4 cu frecvenţă redusă);

  1 program de studii în limba engleză (Medicină veterinară);

  2 şcoli doctorale (Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi Medicină veterinară);

  4 domenii ştiinţifice de studii doctorale (Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină veterinară şi Biotehnologii.);

  103 conducători de doctorat (48 cu norma de bază la USAMV B şi 55 asociaţi, din care: 38 cercetători şi 17 profesori pensionaţi);

  15 postdoctoranzi;

  7 facultăţi;

  15 departamente de învăţământ şi cercetare;

  1 centru de cercetare de excelenţă al USAMV B;

  9 centre de cercetare în cadrul facultăţilor;

  1 laborator interdisciplinar pentru Studiul şi Modelarea Acumulării Metalelor Grele în Lanţul Trofic;

  2 centre de cercetare cu personalitate juridică;

  3 staţiuni didactice şi de cercetare-dezvoltare;

  52 acorduri ERASMUS;

  29 acorduri-cadru internaţionale;

   

  Peste 160 de acorduri cu entităţi economice şi de cercetare ştiinţifică pentru practica studenţilor.

  Un patrimoniu arhitectural, istoric, ştiinţific şi ecologic care îi conferă unicitate în peisajul instituţiilor româneşti de învăţământ superior.