Tehnologii inovative de utilizare a zeoliţilor naturali în alimentaţia vacilor de lapte cu impact favorabil asupra mediului şi eficientizării producţiei (Zeocowpro)

  Proiect finanţat prin PN III; Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare; Proiect de tip Transfer de cunoaştere la agentul economic „Bridge Grant”.

  1. HOME
  2. DATE GENERALE
  3. OBIECTIVE
  4. CONSORŢIU
  5. ECHIPA DE CERCETARE
  6. ACTIVITĂŢI
  7. REZULTATE
  8. DISEMINARE
  9. CONTACT

  ZEOCOWPRO

  Eficacitatea activităţii de creştere a vacilor de lapte depinde de capacitatea managerială a fermierilor, astfel încât preţul de producţie să fie corelat în permanenţă cu preţul laptelui la nivel naţional şi internaţional. Obţinerea unor producţii de lapte ridicate cu costuri cât mai scăzute fără insă a compromite starea de sănătate a animalelor şi bunăstarea acestora, este condiţionată de tehnologia de alimentaţie aplicată, astfel încât vacile de lapte să beneficieze de raţii de hrană care să susţină producţii de lapte ridicate şi produşi de concepţie sănătoşi. În România cercetările desfăşurate în acest domeniu s-au bazat, în principal, pe creşterea potenţialului productiv prin ameliorare continuă şi scheme de hrănire clasice. Prin tema propusă, echipa de cercetători doreşte să pună la dispoziţia crescătorilor de vaci de lapte o tehnologie complexă, uşor de integrat în lanţul de producţie, care să permită soluţionarea problemelor apărute la nivel de fermă ca urmare a dirijării necontrolate şi defectuoase a alimentaţiei animalelor în scopul menţinerii profitabilităţii activităţii de producţie. Tehnologia propusă se bazează pe utilizarea zeoliţilor naturali în puncte cheie din ferma zootehnică, respectiv în raţia furajeră şi în aşternut, reducându-se poluarea cu azot. Asocierea cu agentului economic va facilita organizarea şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru studenţii înscrişi la cursurile de masterat şi doctorat ai USAMV Bucureşti. Se apreciază că rezultatele obţinute privind utilizarea zeoliţilor naturali într-o fermă de vaci de lapte vor avea un impact favorabil asupra situaţiei tehnico-economice în condiţiile atenuării efectelor negative asupra mediului.

  Proiect finanţat prin PN III
  Program 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
  Tip proiect: Transfer de cunoaştere la agentul economic „Bridge Grant”
  Titlu proiect: „Tehnologii inovative de utilizare a zeoliţilor naturali în alimentaţia vacilor de lapte cu impact favorabil asupra mediului şi eficientizării producţiei”

  Acronim proiect: ZEOCOWPRO
  Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0099
  Contract nr. 11BG

  Valoarea proiectului: 459.950,00 lei (103.306 Euro)
  Durata proiectului: 24 luni
  Perioada de derulare: 01 octombrie 2016 – 28 septembrie 2018

  Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
  Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  Director de proiect: Prof.univ.dr. Dumitru DRĂGOTOIU

  Obiectivul principal al proiectului este controlul, prevenirea, combaterea şi soluţionarea problemelor apărute în fermă, ca urmare a dirijării necontrolate şi defectuoase a alimentaţiei animalelor în scopul menţinerii profitabilităţii activităţii de producţie prin aplicarea unei tehnologii complexe, uşor de integrat în lanţul de producţie.

  Ca obiective specifice ale proiectului se evidenţiază:

  • transferul expertizei echipei de cercetători din mediul academic şi de cercetare în vederea satisfacerii necesităţilor agentului economic pentru diminuarea efectelor negative apărute ca urmare a reducerii din structura raţiilor a materiilor prime cu un conţinut ridicat în proteină, al căror deficit din raţie pe termen lung poate afecta efectivul de animale, având implicaţii asupra capacităţii de reproducţie a vacilor, asupra calităţii descendenţilor, asupra performanţelor productive;
  • eficientizarea activităţii de creştere a vacilor de lapte cu performanţe de producţie similare celor comunitare prin compensarea diferenţei între preţul de producţie şi cel de valorificare;
  • îmbunătăţirea utilizării la nivel digestiv a surselor azotate neproteice (uree) prin adaosul de produs mineral natural;
  • reducerea poluării cu azot prin reţinerea amoniacului degajat în procesul de descompunere a dejecţiilor, utilizând tuful vulcanic în paiele tocate folosite ca aşternut în ferma de vaci de lapte;
  • reducerea poluării cu azot prin reţinerea amoniacului degajat în procesul de descompunere a dejecţiilor, utilizând tuful vulcanic în paiele tocate folosite ca aşternut în ferma de vaci de lapte;

  Ca obiectiv complementar se remarcă alcătuirea unui parteneriat ce include cercetători din învăţământul superior şi dintr-un institut de referinţă în cercetarea naţională şi internaţională, precum şi un agent economic competitiv în domeniul creşterii vacilor de lapte în scopul facilitării cooperării dintre mediul academic şi cel economic.

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI – http://www.usamv.ro/

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), cunoscută sub această denumire din anul 1995, este o instituţie publică de învăţământ superior cu personalitate juridică, acreditată instituţional cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, proprietară a propriului patrimoniu, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
  USAMV Bucureşti are în structura sa un număr de şapte facultăţi în cadrul cărora se dezvoltă programe de studii/specializări de licenţă şi master. Programele de studii se derulează în trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat.
  Prin strategia sa, USAMV Bucureşti urmăreşte: dezvoltarea şi modernizarea facultăţilor şi a specializărilor existente; înfiinţarea de noi specializări, compatibile cu structurile europene; asigurarea managementului calităţii în departamentele sale, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte organizaţii.
  Misiunea academică a USAMV București este aceea de a forma specialişti cu un înalt grad de calificare şi competenţe corespunzătoare cadrului naţional al calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă, printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetare ştiinţifică performantă.
  Misiunea ştiinţifică a USAMV Bucureşti este aceea de a contribui, prin rezultatele obţinute, la progresul ştiinţific şi tehnologic al agriculturii, la dezvoltarea industriei agroalimentare şi spaţiului rural şi, astfel, la dezvoltarea durabilă a României în spaţiul european.
  Cu un valoros potenţial de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, USAMV Bucureşti a cunoscut o dinamică accentuată în implicarea cadrelor didactice şi a personalului din cercetarea ştiinşifică atât în coordonarea cât şi în coparticiparea în proiecte de cercetare, finanţate de un spectru larg de programe interne, internaţionale sau bilaterale.
  USAMV Bucureşti are 7 centre de cercetare şi numeroase laboratoare specializate pentru care este asigurată logistica necesară desfăşurării experimentelor atât în laborator cât şi în câmpuri sau ferme experimentale.
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ BALOTEŞTI, cu sediul în Ilfov, Baloteşti, Calea Bucureşti, nr. 1, Cod poştal 077015, tel.: 021.351.20.81, fax 021. 351.20.80, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 18897481, resprezentată de Prof.univ.dr. Horia GROSU în calitate de Director general, având calitatea de Partener al Proiectului

  S.C ILYA AGRO SRL, cu sediul în jud. Călăraşi, com. Vîlcelele, Cod Postal 917290, tel. 0242316102, fax 0242 316102 , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.: J51/13/1998, având codul de înregistrare fiscală RO.10237242, reprezentată de ing. Alexandru IANCU în calitate de Manager general, având calitatea de Partener al Proiectului şi Agent Economic

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti:
  USAMV Cercetare

  Institutul de Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Bucureşti:
  USAMV Cercetare

  Activitati Zeocowpro
  Lucrări ştiinţifice

  - Olteanu Margareta, Sărăcilă Mihaela, Ropotă Mariana, Turcu Raluca Paula, Criste Rodica Diana, Drăgotoiu Dumitru, Pogurschi Elena Narcisa, Marin Monica Paula, 2017 – Effects of using volcanic tuff in cows diet on the nutritional quality of milk. Scientific Papers Animal Sciences. Lucrări științifice Seria Zootehnie, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași, p.298-303, CD-ROM ISSN 2284-6964
  -Dumitru Dragotoiu, Monica Marin, Elena Pogurschi, Tomita Dragotoiu, 2017 –The efficiency of using zeolites in dairy farm. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-12-6 / ISSN 1314-2704, June 29 - July 5, 2017, Vol. 17, p. 1129-1136, Albena, Bulgaria, avaible online www.sgem.org
  -Marin Monica, Elena Pogurschi, Carmen Georgeta, 2017 – The use of volcanic tuff in Daity Farms – Solution for enviromantal Protection. International Symposium ″Protection of the Black Sea Ecosystem and sustainable Managemant of the Maritime Activities″ 8th edition Promare 2017. P.135. ISBN 978-606-528-382-4
  -Pogurschi Elena, Marin Monica, Dragotoiu Dumitru, Dragotoiu Tomita, 2017 – Modalities to reduce the potential pollution risk from dairy farms to avoid ambient environment contamination.The 3rd International Conference On Environmental Science and Technology (ICOEST), 19-23 oct. 2017, Budapesta, Ungaria
  -Pogurschi Elena, Marin Monica, Dragotoiu Dumitru, Dragotoiu Tomita, 2018 – Research Concerning the Influence of Zeolites and Non-protein Nitrogen Source on Milk Cow's Production. Journal of Biotechnology, Supplement 2018, European Biotechnology Congress 2018, Athens, Greece (in curs de publicare).
  -Monica Marin, Elena Pogurschi, D. Drăgotoiu, Tomița Drăgotoiu, 2018 - The influence of the zeolities use on blood parameters of cows. Scientific papers. Animal Science. Series D, vol.LXI (in curs de publicare)
  Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.
  Director de proiect: Prof.univ.dr. Dumitru DRĂGOTOIU
  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.