Centrul de Consiliere și orientare în carieră AgriCons-AgriTin susţine strategia şi misiunea USAMVB în zona de formare post-universitară venind în sprijinul studenţilor, atât pe durata studiilor, cât şi după finalizarea acestora. Utilizând serviciile oferite de Centrul de Consiliere și orientare în carieră AgriCons-AgriTin, studenţii şi absolvenţii vor fi incluşi în programe de formare continuă pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii, iar realizarea unei baze de date cu potenţialii angajatori care activează în domeniu conferă acestora un argument în plus şi o garanţie pentru dezvoltarea lor profesională. Cursurile care urmează să se organizeze sunt: consultant în agribusiness, facilitator de dezvoltare comunitară rurală, manager de proiect, competenţe antreprenoriale, competenţe informatice, competenţe limbi străine (limba spaniolă), manager îmbunătăţire procese agricole, formator. Cu ajutorul specialiştilor în resurse umane care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul centrului de consiliere, universitatea va fi în măsură să orienteze studenţii, să-i consilieze şi apoi să îi sprijine în găsirea unui loc de muncă prin mediere în relaţia cu potențialii angajatori, firme sau instituţii. Activităţile de furnizare a abilităţilor/competenţelor şi de asigurare a oportunităţilor au fost corelate cu necesităţile viitoare de ocupare, iar activităţile de consiliere şi orientare profesională se vor acorda avându-se în vedere corelarea experienţei practice cu alinierea la cerinţele societăţii moderne şi economiei de piaţă.