În baza parteneriatului între Universitatea de Ştiințe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV) şi LIDL România, s-a desfăşurat „Seminarul cu teme practice privind producția și comercializarea legumelor și fructelor”, adresat producătorilor autohtoni, în data de 9.12.2016, începând cu ora 8.30.

    Pe durata seminarului au fost abordate subiecte privind asigurarea unui program de formare continuă pentru producătorii autohtoni de legume-fructe, prin transferul celor mai noi cunoștințe, a celor mai performante tehnologii de cultură a legumelor și fructelor, precum și siguranța alimentară respectând standardele HACCP.

    La eveniment au participat un număr de 38 reprezentanți ai unor societăți cu activitate specifică în producerea legumelor și fructelor, mare parte dintre aceștia fiind deja parteneri cu LIDL.

    Manifestarea a prezentat interes și în rândul studenților Facultăților de Zootehnie, Agricultură și Horticultură, dar și a cadrelor didactice dornice să împărtășească celor prezenți cele mai inovative tehnologii de cultură practicate în domeniul horticol.