Anunț selecție studenți erasmus

   

   

  La data de 28 martie 2019 va avea loc selecţia finală a studenţilor USAMV din Bucureşti care vor beneficia de granturile oferite prin programul ERASMUS+.

  Mobilităţile sunt prevăzute pentru anul universitar 2019-2020 şi se referă la stagii de studii de cel puţin 5 luni şi cel mult un an academic şi plasamente (traineeship - minim 2 luni) .

  Procesul de selecție finală este precedat de o selecție la nivel de facultăți, ținând cont de criterii, precum: situația școlară, competențe de limbi străine, o conduită adecvată mediului academic, și pe baza listei universităților partenere cu programe de studiu complementare (lista universităților partenere cu domeniile de studiu aferente se regăsește pe site-ul USAMV la: http://usamv.ro/images/Relatii_internationale/Acorduri_bilaterale_Erasmus.pdf)

  Studenții interesați se vor adresa coordonatorilor Erasmus de la facultăți, după cum urmează:

  -   Facultatea de Agricultură: Conf. Dr. Beatrice Iacomi, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  -   Facultatea de Horticultură: Conf. Dr. Adrian Peticilă, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  -   Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere: Conf. Dr. Monica Marin, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  -   Facultatea de Medicină Veterinară: Prof. Dr. Emilia Ciobotaru Pîrvu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  -   Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Lector Andreea Olteanu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  -   Facultatea de Biotehnologii: Conf. Dr. Florentina Matei, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  -   Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare rurală: Conf. Dr. Silviu Beciu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  Pentru a participa la selecţia finală, candidaţii trebuie să prezinte la biroul Erasmus+  un dosar care să conţină următoarele documente (elaborate în limba română):

  • scrisoare de intenţie;
  • CV;
  • o recomandare de la un cadru didactic;
  • situaţia matricolă a anilor de studiu încheiaţi;
  • adeverinţă care să ateste calitatea de doctorand.

   

  Depunerea dosarelor de candidatură se face la biroul Erasmus+ în perioada 1-15 martie 2019.

  Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul facultăţii de unde provine studentul candidat, înainte de depunerea la biroul Erasmus+.

  Selecţia candidaţilor va consta în susţinerea unui test de limbă - retroversiune din limba română în limba ţării de destinaţie şi din limba ţării de destinaţie în limba română.

  Studenţii, masteranzii și doctoranzii care doresc să participe la selecţie sunt invitaţi în data de 28 martie 2019, orele 11.00,  în Aula Petre S. Aurelian (clădire Rectorat, parter), unde va avea loc întâlnirea cu toţi candidaţii.

  Grantul lunar* variază în funcţie de ţara în care se află universitatea gazdă, după cum urmează:

  Țara de destinaţie

  Nivelul naţional fixat

  al grantului (€/lună) 

  Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia

  520

  Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

  470

   

  * Grantul total se calculează respectând grila de calcul utilizată în programul Erasmus+, numărul de mobilităţi finanţate se stabileşte în funcţie de sumele destinate USAMV prin contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP – ERASMUS+

  ** Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile din tabel se adaugă 200 Euro/lună.

   

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Coordonatorul programului ERASMUS+ al USAMV din Bucureşti, Dr. Ecaterina Ştefan – Serviciul Relaţii Internaţionale (corp A, parter).