Tehnologie inovativa de tratament a semintelor cu plasma netermica

   

  Proiect experimental demonstrativ (PED)

  1. HOME
  2. PREZENTARE
  3. OBIECTIVE
  4. CONSORŢIU
  5. ETAPE

  Subprogramul 2.1
  • Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

  Acronym
  PLASMA SEED

  Prezentare RO
  Proiectul se refera la experimentarea si demonstrarea potentialului de utilizare a unei tehnologii inovatoare interdisciplinare pentru tratarea semintelor cu valoare ridicata pentru cresterea energiei germinative a semintelor si a vigorii plantelor in primele faze de vegetatie folosind tratamentul cu plasma non termica operata la temperatura atmosferica. In realizarea proiectului se porneste de la rezulatele anterioare TRL2 ale cercetarilor obtinute de consortiul care propune prezentul proiect precum si pe baza referintelor bibliografice disponibile, si se va ajunge la nivelul TRL 4

  Prezentare EN
  The project refers to the potential use experimentation and demonstration of an innovative technology for treating interdisciplinary high value seeds to increase germination energy of seeds and plant vigor in the early stages of vegetation using non thermal plasma treatment operated at atmospheric temperature. The project starts from TRL2 previous research outcomes obtained by the consortium proposing this project and based on reference types available, and will reach TRL level 4.

  Obiectiv proiect RO
  Obiectivul prezentului proiect este de a experimenta și de a demonstra potențialul de utilizare a unei metodologii inovative și interdisciplinare bazate pe utilizarea plasmei non-termice pentru tratarea semințelor, care au o mare valoare, dar cu o calitate scăzută de germinare. Acest tratament cu plasmă non-termică va fi îmbunătățirea parametrilor de germinare a semințelor cuantificați înainte de semănat prin energia de germinare, rata și viteza de germinare și după răsărire, prin creșterea vigoarea plantula în stadiu incipient de creștere, uniformitate și rezistență la patogenilor și atacul dăunătorilor îmbunătățit și stresul de mediu. Producția de orice soi (soi sau hibrid) este corelată prin calitatea semințelor utilizate pentru însămânțare, trebuie să fie libere de dăunătorilor și patogenilor. Cel mai important parametru care determina energia de germinare este volumul endospermul, semințele care au un volum mare de endospermele au o energie de germinare highter. Endospermul este țesutul vegetal, care este stocat substanțele de rezervă necesare pentru creșterea embrionului. Volumul endospermului reprezintă mai mult de 60% din wheigh semințelor. O semințe care smool greutatea de 1000 de semințe va avea o energie mică de germinare. Pentru a crește energia de semințe de germinare vom propune un tratament cu plasmă, non-termice.

  Obiectiv ptoiect EN
  The objectiv of the present project is to experiment and demonstrate the potential of using of one inovative and interdisciplinary methodology based on using of non-thermal plasma for seed treatment, which have great value but with low germination quality. This non-termal plasma treatment will be improve the seeds germination parameters quantified before seeding by energy of germination, rate and speed of germination and after emergence by increasing the plantula vigour in the early stage of growing, uniformity and enhanced resistance to patogens and pest attack and environmental stress. The production of any cultivar (variety or hybrid) is corelated by seed quality used for seeding, must to be free of pest and patogens. The most important parameter which determine the energy of germination is the endosperm volume, the seeds which have big volume of endosperm have a highter germination energy. The endosperm is the vegetal tissue, which is stored the reserve substances necessary for growth of the embryo. The volume of endosperm represent more than 60% from the wheigh of seed. A seeds which smool weight of 1000 seeds will had a small energy of germination. For increase the seed energy of germination we will propose a treatment with non-thermal plasma.

  Durata
  3.01.2017 - 30.06.2018

  COORDONATOR

  USAMV - UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA http://www.usamv.ro/

  PARTENER 1

  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR RA http://www.inflpr.ro/ro

  Echipa de cercetare

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti:

  Director proiect

  Conf drGidea Mihai

  Prof dr Badulescu Liliana Aurelia

  Prof dr Ciontu Costica

  Prof dr Delian Elena

  Sef lucr dr Nichita Mihaela

  Prof dr Georgescu Mihaela Ioana

  Prof dr Ion Viorel

  Prof dr Mihalache Mircea

  Prof dr Penescu Aurelian

  Prof dr Rosca Ioan

  Prof dr Temocico Georgeta

  Prof dr Teodorescu Razvan

  Conf dr Ilie Leonard

  Conf dr Epure Lenuta Iuliana

  Conf dr Schiopu Tudor

  Sef lucr dr Tudor Valerica

  Drd Iosub Laura Mihaela

  Drd Tiu Jeni Veronica

  TI Munteanu Maria

  TI Andrei Georgeta

  TII Panait Cristina


  PARTENER 1

  Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Laserilor, Plasmei Si Radiatiei - INFLPR RA

  Responsabil partener 1

  CS I Magureanu Monica

  CS II Georgescu Nicolae

  CS II Gherendi Florin

  CS I Mandache Nicolae

  CS I Nistor Magdalena

  TI Radan Stefan

  TI Robert Sirbu

  CS I Tiseanu Ion

  ETAPA 1

  PROIECTAREA SI REALIZAREA MODELULUI EXPERIMENTAL PENTRU STUDIUL EFECTULUI PLASMEI NETERMICE ASUPRA SEMINTELOR SI CRESTERII PLANTELOR SI DEMONSTRAREA EFECTULUI PLASMEI NETERMICE ASUPRA SEMINTELOR SI PLANTELOR IN STADII INCIPIENTE DE CRESTERE

  ACTIVITĂŢI

  1. Proiectarea reactoarelor de plasma pentru tratarea semintelor INCDFLPR

  - proiectarea reactoarelor de plasma bazate pe descarcari electrice la presiune atmosferica (descarcari cu bariera dielectrica, descarcari de suprafata etc)

  - selectarea configuratiilor convenabile pentru tratarea semintelor


  2. Proiectarea standului de crestere a plantelor si monitorizare dinamica a indicatorilor biometrici USAMV

  - proiect stand de crestere a plantelor cu monitorizare dinamica a indicatorilor biometrici

  - studiu documentar privind conditiile de germinare a semintelor si crestere a plantelor


  3. Realizarea si testarea reactoarelor de plasma INCDFLPR

  - constructia si testarea catorva configuratii de descarcare (descarcari de suprafata, DBD, packed-bed etc)

  - caracterizarea electrica a descarcarilor (masuratori de tensiune, curent, energie si putere medie) in configuratiile investigate

  - caracterizare chimica: cuantificarea speciilor active generate in plasma (ozon, oxizi de azot)


  4. Realizarea standului de crestere a plantelor si monitorizare dinamica a indicatorilor biometrici USAMV

  - constructia si testarea diferitelor variante de integrare a echipamentului de udare, lumina si a camerei / camerelor video


  5. Tratarea semintelor cu plasma netermica INCDFLPR

  - tratarea semintelor cu plasma generata in descarcarile mentionate anterior

  - studiul influentei parametrilor electrici (puterea disipata in descarcare, amplitudinea tensiunii, frecventa)

  - studiul influentei naturii si debitului gazului de lucru

  - studiul influentei duratei de tratare a semintelor in plasma


  6. Monitorizarea semintelor si plantelor dupa tratarea cu plasma INCDFLPR USAMV

  1.6.1. USAMV

  analize macroscopice

  - teste de germinare

  - monitorizarea continua a indicatorilor biometrici

  - determinarea vitezei de crestere a radacinilor si tulpinilor, precum si numarului de radacini

  analize privind imbibitia

  1.6.2. INCDFLPR

  analiza semintelor prin microtomografie de raze X in vederea identificarii modificarilor structurale ale semintelor


  7. Analiza de laborator a semintelor tratate in plasma USAMV

  - determinarea acumularii de materie uscata

  - determinarea indicelui mitotic

  - studiul florei microbiologice de pe suprafata semintelor


  8. Diseminarea rezultatelor INCDFLPR USAMV

  - participare la realizarea paginii web a proiectului

  - comunicari si publicare de articole stiintifice


  9. Evaluarea efectului plasmei netermice asupra semintelor si optimizarea parametrilor experimentali INCDFLPR USAMV

  1.9.1. USAMV

  - comparatie intre parametrii semintelor tratate cu plasma si ai celor netratate

  - corelarea parametrilor experimentali cu efectul indus asupra semintelor

  1.9.2. INCDFLPR

  - comparatie intre efectele obtinute asupra semintelor tratate in diferite configuratii de descarcare

  - comparatie intre efectele obtinute asupra semintelor tratate in diferite conditii experimentale


  10. Analiza de laborator a semintelor tratate in plasma USAMV

  - analize microscopice