În ce constă examenul de admitere?

  Concursul de admitere constă în:

  1. un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  2. un examen oral bazat pe două probe.

   

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

   

  Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere?

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. fişa de înscriere (cerere – tip);
  2. curriculum vitae ‐ format europass;
  3. lista lucrărilor publicate şi/sau comunicate;
  4. recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
  5. formularea și argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat;
  6. certificat de competenţă lingvistică (după caz);
  7. copie xerox a C.I;
  8. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
  9. originale și copie xerox după următoarele acte:
   1. certificat de naştere;
   2. certificat de căsătorie/de schimbare a numelui (unde este cazul);
   3. diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
   4. diploma de licenţă şi foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu);
   5. diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna);
   6. pentru absolvenţii anului 2017 este valabilă adeverinţa de absolvire a studiilor de master.

   

  Unde se depun dosarele?

  Dosarele se depun la Biroul DOCTORAT, Corp A- Rectorat, parter (Bd. marasti nr.59, sector 1, București)
  Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202, www.usamv.ro

   

  Când are loc admiterea?

  Calendarul admiterii în varianta .pdf poate fi descărcat aici.

  Calendarul înscrierii şi desfăşurării Concursului de admitere sesiunea II – septembrie 2017:

  • Înscriere: 28 – 29 septembrie 2017
  • Examen competență lingvistică: 02 octombrie 2017
  • Contestatii examen competență lingvistică: 02 octombrie 2017
  • Colocviul admitere: 03 octombrie 2017
  • Afişarea rezultatelor: 03 octombrie 2017
  • Achitarea taxei de înmatriculare: 03 octombrie 2017
  • Încheierea contractelor de studii: 03 octombrie 2017

  Informaţii suplimentare: www.usamv.ro; Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202 – Corp A, parter, Birou DOCTORAT

   

  Când sunt afişate rezultatele?

  Afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2017

   

  Ce trebuie să fac dacă am fost declarat admis?

  Candidații admiși sunt așteptați la Biroul Doctorat pentru înmatriculare, în perioada 26 – 27 septembrie 2017.