BIOXVACCINI

   

  1. RO
  2. EN

  REZUMAT

  În prezent, există un interes în creştere pentru controlul oxidării lipidelor polinesaturate, fenomen care este responsabil atât pentru deteriorarea calităţii alimentelor cât şi pentru distrugerea ţesuturilor în organismul uman iar compartimentul gastric a fost propus ca fiind  sistemul principal pentru apariţia stresul oxidativ ce are ca şi cauză alimentația. Compuşii fenolici din plante sunt cunoscuţi ca fiind excelenţi antioxidanţi capabili să protejeze lipidele alimentare de degradarea oxidativă. Speciile de arbuști din genul Vaccinium sunt surse natural de compusi fenolici, compuşi care sunt recunoscuţi ca având numeroase activităţi biologice. Principalul obiectiv al proiectului constă în dezvoltarea de noi produse alimentare funcționale bogate în antioxidanţi fenolici obținute din frunze şi tulpini ale arbuștilor din genul Vaccinium, afinul şi merişorul, pentru a fi utilizate în protecţia oxidării lipidelor din alimente. Un alt important obiectiv al proiectului este de a evalua capacitatea de protecție împotriva oxidării lipidelor a produselor Vaccinium și evaluarea bioaccesibilității compușilor fenolici în condiţiile simulate de digestie in vitro. Se vor studia atât speciile de afin şi merisor din flora spontană, dar şi cele de cultură. Metode de extracţie prietenoase mediului pentru compuşii fenolici precum extracţia cu fluide supercritice şi extracţia accelerată cu solvent vor fi utilizate pe criteriul maximizării conținutului de antioxidanţi în produsele Vaccinium. Analiza compoziţiei în compuşi fenolici se va realiza prin UPLC/MS. Analiza procianidinelor va fi pusă în aplicare pentru determinarea gradului de polimerizare și a unităţilor flavanolice constitutive. De asemenea, se va evalua potențialul produselor Vaccinium de a fi utilizate ca agenți antimicrobieni pentru alimente. În acelasi timp, capacitatea de protecţie impotriva oxidării lipidice a produselor Vaccinium este determinată pe modele alimentare şi într-un model in vitro de digestie simulată.

  „Acest proiect este finanţat de Ministerul Cercetării și Inovării, CNCS - UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P1-1.1-PD-2016-1060, în cadrul PNCDI III”.

  HOME

  Summary

  Currently, there is a growing interest for the control of the oxidation of polyunsaturated lipids, phenomenon which is responsible for not only the deterioration of food quality, but also for damage to tissues and the gastric compartment has been proposed as a major site for diet-related oxidative stress. Plant phenolic compounds are known as excellent antioxidants able to protect dietary lipids from oxidation. Vaccinium shrubs are natural sources for phenolic compounds which are recognized to have multiple biological activities.

  The main aim of the project BIOXVACCINI is to develop new natural functional food products rich in phenolic antioxidants based on leaves and stems of Vaccinium species, bilberry and lingonberry, to be used for dietary lipids protection in foods. Another main objective of the project is to evaluate the protective capacity against lipid oxidation of Vaccinium products, and bioaccessibility of their phenolic compounds under in vitro simulated digestion conditions. The goal of this project is to clearly demonstrate the implication of phenolic compounds in the antioxidant effect with relevance to food quality and humans health.

  The project will focus primarily on the wild Vaccinium shrubs, but the research will also be applied to cultivated Vaccinium species. Eco-friendly methods for extraction of phenolic compounds such as Supercritical Fluid Extraction and Accelerated Solvent Extraction will be used to enhance the content of antioxidants in Vaccinium functional products. The phenolic composition will be determined by UPLC/MS. An original analysis of the procyanidins is also proposed in order to determine the degree of polymerization and flavanol unit constitution. The potential of Vaccinium products to be used in foods like antimicrobial agents will be also evaluated. Additionally, the protective capacity of the Vaccinium products against lipid oxidation is assessed in food models and in a simulated static in vitro digestion model.

  Keywords: Vaccinium functional foods, phenolic compounds, lipid oxidation, in vitro digestion, bioaccessibility

   

  „This work was supported by a grant of Ministery of Research and Innovation, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-PD-2016-1060, within PNCDI III”.