HalloSys

   

  1. RO
  2. EN

  ACASĂ

  Proiectul propune cultivarea speciilor halofite selectate pe solurile cu salinitate ridicata, cu scopul de a dezvolta noi lanțuri valorice din biomasa obținută. Activitatile de cercetare vor fi directionate pe monitorizarea gradului de purificare a solului, a randamentului in biomasa și semințe, precum și a compoziției chimice a acestora.

  Biomasa obtinuta va fi investigata cu privire la posibilitatile de extragere a fibrelor pentru producerea de noi materiale compozite, a zaharurilor pentru procese fermentative (ex. productia de bioetanol), a biomoleculelor active si a micronutrientilor pentru dezvoltarea de noi produse farmaceutice si / sau nutritive, a uleiurilor din seminte pentru sinteza durabila a biodieselului. Deșeurile rezultate după procesele de extracție sau pretratare sunt transformate în bioproduse (brichete, etc.). Eficiența procesului în ceea ce privește producția de biomasă, remedierea solului, conversia biomasei, utilizarea de materiale și energie reprezintă activitatea principală pentru fiecare etapă a dezvoltarii tehnologiei integrate care vizează soluția optimă pentru asigurarea sustenabilității.

  Astfel, proiectul HaloSYS propune activitati de cercetare aplicată cu un potențial ridicat de transfer al cunoașterii ca soluție economică alternativă pentru readucerea în folosință a terenurilor agricole afectate de apă sărată în timpul inundațiilor costiere, de practicile agricole intensive sau de presiunea schimbărilor climatice (fenomene de aridizare).

  Două IMM-uri sunt implicate în evaluarea ciclului de viață a culturilor de biomasă, gestionarea calității solului și a tehnologiilor de transformare a biomasei, precum și evaluarea reducerii amprentei de mediu a agriculturii.

  „Acest proiect este finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI - UEFISCDI, proiect numărul ERANET-FACCE-SURPLUS-HaloSYS, în cadrul PNCDI III”

  HOME

  The project proposes the cultivation of selected halophytes species on salt-affected soils with the aims of developing new value chains from obtained biomass.

  The work will be conducted on the monitoring the degree of soil purification, the yield of biomass and seeds, and their chemical composition.

  Obtained biomass will be investigated on the possibilities of extracting fibres to produce green composites, sugars for fermentative processes (bioethanol production), active biomolecules and micronutrients for developing new pharmaceutics and/or nutrceutics, oils from seeds for sustainable biodiesel synthesis. Waste resulted after extraction or pretreatment processes are further transformed into bio-based products (briquets, etc.). Process efficiency in terms of biomass production, salt-affected soil remediation, biomass conversion, materials and energy demand is the core activity for each involved step of the developed integrated technology targeting the optimal solution for ensuring overall sustainability.

  Thus, HaloSYS project proposes an applied research work with a high knowledge transfer potential as alternative economic solution on bringing back into use for agricultural the farmland damaged by saltwater during coastal flooding, by the intensive agriculture practices or under the pressure of climate changes (aridisation phenomena).

  Two SME’s are involved in life cycle assessment of biomass cultivation, soil quality management and biomass transformation technologies, as well as the evaluation of reducing the environmental footprint of agriculture.

  „This work was supported by a grant of the Romanian Authority for Scientific Research and Innovation, CCCDI - UEFISCDI, project number ERANET-FACCE-SURPLUS-HaloSYS, within PNCDI III”.