Programe de studii

  Concurs 15.12.2020

  Rezultate finale concurs

  Rezultate finale interviu

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele interviului - Postul de muncitor necalificat - FMV

  Anunț pentru contestație - Postul de muncitor necalificat - FMV

  Rezultate probă practică

  Rezultate finale pentru FMV - Științe preclinice pentru concursul din 15.12.2020

  Rezultate proba scrisă/practică

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  1 Post Administrator Financiar

  1 Post Laborant - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul Stiinte Preclinice

  1 Post Muncitor Calificat - Facultatea de Horticultura - Departamentul de Bioingineria sistemelor hortiviticole

  1 Post Muncitor Necalificat - Editura Universitara “Ex Terra Aurum”

  1 Post Muncitor Necalificat– Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte Preclinice

  1 Post Tehnician - Facultatea de Horticultura - Departamentul de Peisagistica, Biodiversitate si Horticultura

  1 Post Tehnician veterinar - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul de Științe Clinice

  1 Post Tehnician veterinar - Personal Didactic auxiliar - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul de Științe Clinice

  2 Posturi Tehnician veterinar - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul de Științe Clinice

   

  Concurs 10.09.2020

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Calendarul concursului

  1 Post Administrator Financiar Patrimoniu - Auditor Intern

  1 Post Consilier - Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C)

  1 Post Administrator Financiar - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Aprovizionare

  1 Post Administrator Financiar - Direcția Tehnică

  1 Post Electrician - Direcția Tehnică

  1 Post Inginer - Facultatea de Horticultură - Departamentul Biogingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 Post Medic Veterinar - Clinica Facultății de Medicină Veterinară - Cardiologie

  1 Post Medic Veterinar - Clinica Facultății de Medicină Veterinară - Anestezie/Terapie Intensivă

  1 Post Muncitor Necalificat - Direcția Tehnică / Serviciul Parc Grădina Botanică

  2 Posturi Administrator Patrimoniu - Direcția Achiziții

  3 Posturi Muncitor Calificat - Facultatea de Horticultură - Departamentul Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  2 Posturi Secretar - Facultatea de Agricultură

   

  Concurs 24.08.2020

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Calendarul concursului

  Anunț

  1 post Inginer – Facultatea de Agricultură - Departamentul Științele Solului

   

  Concurs 04.08.2020

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Marketing - Ciobănița Viviana

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Marketing - 2

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Marketing

  Completare la rezultate probă scrisă / practică

  Rezultate probă scrisă / practică

  Rezultate admitere dosare

  1 post administrator financiar - direcția resurse umane, serviciul salarizare

  1 post administrator financiar - serviciul comunicare, relații publice și marketing

  1 post administrator financiar patrimoniu

  1 post electrician

  2 posturi instalator

  1 post zugrav

  3 posturi îngrijitoare

  1 post muncitor necalificat

  1 post magaziner - departamentul sala de sport

   

  Concurs 20.03.2020

  Rezultate probă interviu

  Rezultate probă practică / interviu

  Rezultate probă scrisă / practică

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Muncitor calificat lăcătuș/sudor

  Medic veterinar - radiologie - Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul Științe Clinice

  Muncitor necalificat - studii generale/medii

  Tehnician veterinar - semiologie, radiologie - Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul Științe Clinice

  Administrator clădire - Clădire Horticultură

  Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice / Serviciul Aprovizionare

  Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice / Serviciul Contractare Achiziții

  Conducător auto

  Îngrijitoare direcția tehnică

  Îngrijitoare direcția tehnică

  Muncitor calificat - electrician

  Muncitor calificat - fochist

  Muncitor calificat - instalator

  Muncitor calificat - tâmplar

  Muncitor calificat - zugrav

  Muncitor necalificat - Direcția tehnică / serviciul parc grădină botanică

   

  Asistent cercetare - doctorand

   

  Având în vedere rezultatul concursului, dna Olaru Georgia va ocupa postul de asistent cercetare (doctorand) din lista de personal a proiectului complex PN-II1-P1-1.2-PCCDI-2017-0301, începând cu data de 01.04.2020 până la data de 05.09.2020.

  Anunț / Announcement

   

  Concurs 03.02.2020

  Rezultate

   

  Concurs 25.02.2020

   

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  1 post Administrator financiar – Centru de consiliere și orientare în carieră

  1 post Administrator financiar patrimoniu –Departamantul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare și Activități Suport CDI

  1 post Îngrijitor cămin – Direcția Campus Studențesc- Serviciul Administrare și Întreținere Cămin

  1 post Îngrijitor cămin – Direcția Campus Studențesc- Serviciul Administrare și Întreținere Cămin

  1 post Muncitor necalificat – Direcția Campus Studențesc- Serviciul Administrare și Întreținere Cămin

  2 posturi Muncitor necalificat –SCDVP Pietroasa - Istrița

  1 post Administrator patrimoniu – SCDVP Pietroasa- Istrița

   

  Concurs 07.01.2020

   

  Rezultate finale

  Rezultate probă scrisă

  Selecție dosare

  Anunt

  1 post secretar - Facultatea de Medicina Veterinara

  1 post muncitor calificat – Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte preclinice

  1 post Technician Facultatea de Biotehnologii – Departamentul Biotehnologii

  1 post administrator financiar – Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera

  Concurs 26.11.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post muncitor Serele de flori – Facultatea de Horticultura – Departamentul Peisagistica, Biodiversitate si Horticultura Ornamentala

  1 post Laborant – Facultatea IGPA – Tehnologii de productie si procesare

  1 post muncitor calificat – Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Productii Animaliere si sanatate Publica

  1 post Technician Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte preclinice – disciplina Fiziopatologie

  1 post Muncitor – Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte preclinice

  1 post ingrijitor – Biblioteca

  2 posturi Instalator – Directia Tehnica – Serviciul Logistic - Compartiment Atelier Intretinere

  1 post Ingrijitoare Directia Tehnica – Serviciul Logistic - Compartiment Administrativ cladiri

  1 post Vinificator – pivnicer – SDCDVP Pietroasa – Istrita

  1 post Administrator financiar de patrimoniu – Directia Tehnică / Serviciul Investiții

  1 post Administrator patrimoniu – Directia Achizitii Publice – Serviciul Contracte Achizitii

  1 post Administrator financiar - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

  1 post Administrator patrimoniu – Editura Universitara “Ex Terra Aurum”

   

  Examen promovare 29.10.2019

   

  Rezultatele examenelor de promovare

  Anunț

   

  Concurs posturi auxiliare 09.10.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator Sef – Centrul de Cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare

  2 posturi Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contractare Achiziții

  1 post Administrator financiar - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

  1 post Administrator financiar de patrimoniu- Facultatea de Management, Inginerie Economică în agricultură și Dezvoltare Rurală București - Filiala Slatina

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

   

  Concurs posturi Club Sportiv Agronomia 24.09.2019

   

  1 post antrenor normă întreagă


  Concurs posturi auxiliare 09.09.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contractare Achiziții

  1 post Administrator financiar - referent - Facultatea de Medicină Veterinară - Secretariat

  1 post Administrator financiar de patrimoniu - Facultatea de Management, Inginerie Economică în agricultură și Dezvoltare Rurală București - Filiala Slatina

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

  1 post Șef Serviciu - Serviciul Juridic și Contencios

  2 posturi Muncitor calificat - Facultatea de Horticultură, departamentul Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post Ingrijitoare - Direcția Tehnică/Serviciul Logistică/ Compartiment Administrativ Clădiri

  1 post muncitor calificat - Direcția Tehnică/Serviciul Logistică / Compartiment Tehnic

  1 post Administrator financiar de patrimoniu - Directia Tehnică/Serviciul Investiții

  1 post Muncitor calificat - 4 ore - Direcția Tehnică Serviciul Logistic

  1 post Administrator financiar - Serviciul Relații Internaționale

  1 post Administrator financiar - Serviciul Comunicare, Relații publice și Marketing

  1 post Administrator financiar - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

  1 post Director Cercetare - Dezvoltare - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post Șef Sector - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post Șef Fermă Istrița - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post inginer - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post Administrator financiar de patrimoniu - S.D.C.D.V.P Pietroasa

  3 posturi muncitor necalificat - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post mecanic - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post muncitor calificat - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

   

  Concurs posturi auxiliare 28.08.2019

   

  Rezultate finale

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contractare Achiziții

  2 posturi Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Aprovizionare/Derulare Contracte

  3 posturi Ingrijitor - Direcția Campus Studențesc/Administrare și Întreținere cămine

   

  Concurs 22.07.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 15.07.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultatele probei scrise / practice

  Selecție dosare

  Anunț

  1 post Inginer - Facultatea de Îmbunătățiri funciare și Ingineria mediului, Departamentul de Mediu și Îmbunătățiri Funciare

  1 post Curier - Direcția Școlaritate

  1 post Ingrijitor - Direcția Tehnică

   

  Concurs 10.06.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 03.06.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultat contestație probă scrisă

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator șef facultate - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Administrator financiar - Facultatea de Management Inginerie Economcă in Agricultură și Dezvoltare Rurală Departamentul de Management și Marketing

  1 post Îngrijitor Clădire

  1 post Ingrijitor - Sala de Sport

   

  Anunț examen promovare

  în data de 24.04.2019

   

  Rezultate promovări

  Bibliografie

  Anunt

   

  Concurs 06.05.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 24.04.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunt

  1 post Secretar - Facultatea de Management

  1 post Administrator șef facultate- Facultatea de Medicină Veterinară

  2 posturi Îngrijitor - Direcția Campus Studențesc

   

  Post vacant USAMV

   

  1 post - Personal auxiliar cu studii superioare - Proiect 89/09.09.2016- SusMAPWaste

   

  Concurs 06.03.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 27.02.2019

   

  Rezultate finale

  Rezultate interviu după contestație

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă dupa contestație

  Rezultate probă scrisă

  Selecție dosare concurs

  Anunt

  1 post Secretar - Facultatea de Management- DDIFR

  1 post Administrator financiar patrimoniu - Serviciul Relații Internaționale

  1 post Laborant - Facultatea de Biotehnologii - Dep. Biotehnologii Industriale

  2 posturi Inginer - SCDVV Pietroasa- Dep. Cercetare

  1 post Administrator financiar patrimoniu - Direcția Economică

   

  Concurs 25.02.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunt

  1 post Conducător Auto - Direcția Tehnică - Serviciul Parc Auto

  1 post Muncitor - Ferma Stoenești

  1 post Muncitor calificat - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Tehnician veterinar - Departamentul de Științe Clinice - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Tehnician veterinar - Departamentul de Științe Preclinice - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Administrator financiar - normă de 4 ore - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Consilier juridic - Biroul juridic

   

  Anunț promovări 17.01.2019

   

  Anunț

   

  Concurs 04.02.2019

   

  Rezultate în urma contestației

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunt

  1 post Secretar - Facultatea de Management - DDIFR

  1 post Casier - Editura Ex Terra Aurum

  1 post Administrator Patrimoniu - Direcția Tehnică

  1 post Administrator șef - Centrul de cercetare pentru studiul produselor agroalimentare

  1 post administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice

  Membrii Comisiilor de doctorat 2020

  Listă doctoranzi

    CV Rezumat teză Rezumat teză
  limba engleză
  Rezumat teză
  limba franceză
  Anunț
   Tudor Ruxandra Georgiana  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Mitrea Monica (Călin)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Cătuneanu Ioana Laura  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Andrei Silviu Viorel  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Șerban Mihaela  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Savu Andreea Mădălina (Malancu)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Siakavelis Konstantinos  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Suleiman Aram  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Enache Andra Elena  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Dicianu Elena  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Constantinescu Ileana (Rîndașu)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Bujdei Andreea Raluca (Sârsan)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Burac Monica Elena  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Crînganu Raluca-Elena (Negreanu)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Crângașu Ancuța (Bărbieru)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Ștefănescu Alina  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Tomulescu Caterina  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Vădineanu Rodica (Tănăsuică)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Mohammed Jasim Mohammed  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Ichim Elena (Izadi)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Călin Mariana (Năstase)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Hasan Majid Hameed Hasan  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Popa Alexandra Mihaela (Cristian)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Rizac Raluca Ioana  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Albu Ovidiu Toma  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Chivu Cătălina (Chivu-Drăghia)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Stoica Mihaiela (Erculescu)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă / Susținere publică
   Ciocan Horia Nicolae  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Kelemen Alexandru  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Bălănescu Irina Ioana (Neacșu)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Rădoi-Dițescu Cristina  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Podgoreanu Emanuela Constanța  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Bîrloiu Gabriel Dan  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Sîrbu Denisa Angela (Badea)  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Dudoiu Roxana  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă
   Purcaru Tomina Mădălina  Descarcă  Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă