Concursul de admitere constă în:

  • un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  • un examen oral bazat pe două probe.

   

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

   

   

  Admitere Doctorat 2019

   

  Examenul de admitere

   

  1. EXAMENUL DE ADMITERE
  2. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  3. DEPUNEREA DOSARELOR
  4. CALENDARUL ADMITERII
  5. AFIȘAREA REZULTATELOR
  6. CONFIRMAREA LOCULUI
  7. METODOLOGIE ADMITERE

  Concursul de admitere constă în:

  • un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  • un examen oral bazat pe două probe.

   

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • fişa de înscriere (cerere – tip);
  • curriculum vitae ‐ format europass;
  • lista lucrărilor publicate şi/sau comunicate;
  • recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
  • formularea și argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat;
  • certificat de competenţă lingvistică (după caz);
  • copie xerox a C.I;
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
  • originale și copie xerox după următoarele acte:
   • certificat de naştere;
   • certificat de căsătorie/de schimbare a numelui (unde este cazul);
   • diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
   • diploma de licenţă şi foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu);
   • diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna);
   • pentru absolvenţii anului 2019 este valabilă adeverinţa de absolvire a studiilor de master.

  Dosarele se depun la Biroul DOCTORAT, Corp A- Rectorat, parter (Bd. marasti nr.59, sector 1, București)
  Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202, www.usamv.ro

  Calendarul înscrierii şi desfăşurării Concursului de admitere (sesiunea - II) septembrie/octombrie 2019:

  • Înscriere: 30.09.2019 – 02.10.2019
  • Examen competență lingvistică: 03 octombrie 2019
  • Contestatii examen competență lingvistică: 03 octombrie 2019 (dupa orele 12)
  • Colocviul admitere: 04 octombrie 2019
  • Afişarea rezultatelor: 04 octombrie 2019
  • Achitarea taxei de studii (transa I): 04 octombrie 2019
  • Încheierea contractelor de studii: 04 octombrie 2019

  Informaţii suplimentare: www.usamv.ro; Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202 – Corp A, parter, Birou DOCTORAT

  Calendarul desfășurat poate fi consultat aici.

  În curs de actualizare