Conferinţa Internaţională Agriculture for life, life for agriculture 2016