Acte de studii

  Acte de studii

   

  Eliberarea actelor de studii pentru absolvenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București se realizează după cum urmează:

  1. Absolventul se va informa la Biroul Acte de studii dacă diploma este întocmită şi sunt îndeplinite condiţiile de eliberare. Sunt disponibile următoarele numere de telefon: 0756.136.293 și 0314.334.201;
  2. Pentru ridicarea diplomelor, absolvenții vor fi programați în zilele de luni până joi, între orele 0900 și 1400;
  3. După sosirea la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (Corpul A), absolventul trebuie să-și anunțe prezența fie personal, fie prin intermediul angajatului de la pază;
  4. Dacă condițiile de eliberare a actelor de studii nu sunt îndeplinite, diploma nu poate fi eliberată iar absolventul va primi informaţiile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, urmând a fi programat ulterior.

   

  Informaţii despre:

  Documentele necesare eliberării diplomei:

  • Fişa de lichidare necesară eliberării diplomei de doctor (descărcare formular);
  • Fişa de lichidare (descărcare formular);
  • Diploma de Bacalaureat;
  • 2 fotografii color 3×4, realizate recent, pe hârtie fotografică; ATENŢIE! nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
  • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
  • Certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs după absolvire (unde este cazul

  Documente necesare eliberării diplomei (DID-IFR):

  Pentru eliberarea diplomelor de licență/ inginer/ master, sunt necesare următoarele acte:

  • CI – original şi copie xerox;
  • diplomă de bacalaureat – original (în cazul eliberării diplomei de licenţă / inginer);
  • diplomă de licenţă şi diplomă de bacalaureat – originale (în cazul eliberării diplomei de master);
  • cerere tip cu viză de la secretariatul DID-IFR;
  • 2 fotografii ¾ hartie fotografică, recente;
  • chitanţa cu achitarea taxei în valoare de 150 lei (numai pentru promoţiile anterioare anului 2010);
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie legalizată – hotărâre judecătorească de schimbare a numelui (dacă este cazul).

  Documentele necesare eliberării foii matricole la cerere:

  Foaia matricolă „la cerere“ se poate solicita de către absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de finalizare în perioada iunie 1983 – februarie 1996, întrucât diplomele din această perioadă nu au fost însoţite de foi matricole.

  Documentele necesare eliberării adeverintei de autenticitate a diplomei:

  • Cerere înregistrată la Registratura universităţii;
  • Copie legalizată de pe diplomă, foaie matricolă sau supliment la diplomă (originale şi copii xerox);
  • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
  • Chitanţă achitare taxă la casieria universităţii în valoare de 30 lei.;

  Documentele necesare eliberării unui duplicat:

  1. În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

  Actele ce trebuie depuse* la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat după un act de studii pierdut sau distrus sunt:

  • Cerere înregistrată la Registratura universităţii;
  • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat;
  • Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
  • Cartea de identitate (copie xerox);
  • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm (după caz);
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului/actelor;
  • Chitanţă de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria universităţii (500 lei).

   

  2. În cazul deteriorării actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

  Actele ce trebuie depuse* la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat după un act de studii deteriorat sunt:

  • Cerere înregistrată la Registratura universităţii;
  • Actul de studii deteriorat în original;
  • Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
  • Cartea de identitate (copie xerox);
  • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm (după caz);
  • Chitanţă de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria universităţii (500 lei).

   

  Eliberarea unui nou act de studii se face pe baza Deciziei Rectorului, în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de întocmire a duplicatului.

  *Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute de lege se poate efectua de către titularul actului în cauză sau de împuternicitul acestuia.

   

  Cui i se eliberează actele de studii?

  • Un act de studii se eliberează:
  • titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului (în original şi copie) iar, după caz, a fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
  • împuternicitului (cu obligaţia prezentării documentului de identitate -BI/CI, în original şi copie);
  • pe baza unei procuri autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că acesta poate ridica acte de studii;
  • pe baza unei procuri notariale cu apostila de la Haga sau supralegalizată, în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate.
  • Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului şi, după caz, a Fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
  • Unui absolvent cu reşedinţa în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acestuia;
  • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propia răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

   

  ATENŢIE!

  Actele de studii trebuie păstrate în bune condiţii; nu trebuie plastifiate, deoarece nu mai pot fi apostilate în vederea autentificării.

   

  Contact:

  Biroul Acte de studii

  Adresa: B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti

  Telefon: +40 (756) 136 293; +40 (0)314 33 42 01

  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Biroul se află în corpul A al Universităţii, la parter.

   

  Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: în intervalul orar 10:00 – 14:00