USAMV în cifre

  USAMV în cifre

   

  6375 studenţi la programele de studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (5408 buget + 967 taxă);

  2362 studenţi la programele de studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă;

  1933 studenţi la programele de studii de masterat, învăţământ cu frecvenţă (1698 buget + 235 taxă);

  235 studenţi la programele de studii de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă;

  346 studenţi doctoranzi (142 buget cu bursă + 139 buget fără bursă + 65 taxă);

  399 cadre didactice-cercetători;

  238 cadre didactice asociate;

  28 programe de studii de licenţă (21 cu frecvenţă, 4 cu frecvenţă redusă şi 3 la distanţă);

  32 programe de studii de masterat (28 cu frecvenţă şi 4 cu frecvenţă redusă);

  5 programe de studii cu predare în limba engleză:

  • studii universitare de licență: Medicină veterinară
  • studii universitare de masterat: Food safety and biosecurity, Biotechnology and entrepreneurship, Farm management and agribusiness development, Management of rural hospitality industry);

  1 program de studii cu predare în limba franceză:

  • studii universitare de licență Medicină veterinară);

  2 şcoli doctorale (Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi Medicină veterinară);

  6 domenii ştiinţifice de studii doctorale (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală);

  61 conducători de doctorat (46 conducători la Școala doctorală Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale și 15 conducători la Școala doctorală Medicină Veterinară);

  7 facultăţi;

  15 departamente de învăţământ şi cercetare;

  1 centru de cercetare de excelenţă al USAMV;

  • Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare-HORTINVEST

  11 centre de cercetare în cadrul facultăţilor;

  70 de laboratoare, din care:

  • laborator interdisciplinar pentru Studiul şi Modelarea Acumulării Metalelor Grele în Lanţul Trofic;
  • 1 laborator de biotehnologii de reproducere;
  • 1 laborator de cerecetare în Parazitologie.

  2 centre de cercetare cu personalitate juridică:

  • Centrul de Biotehnologii Microbiene BIOTEHGEN;
  • Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL.

  2 staţiuni didactice şi de cercetare-dezvoltare:

  • Staţiunea Didactică și de CercetareDezvoltare Agronomică Moara Domnească;
  • Staţiunea Didactică și de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură și Viticultură Pietroasa - Istrița.

  74 acorduri ERASMUS;

  44 acorduri-cadru internaţionale;

   

  Peste 160 de acorduri cu entităţi economice şi de cercetare ştiinţifică pentru practica studenţilor.

  Un patrimoniu arhitectural, istoric, ştiinţific şi ecologic care îi conferă unicitate în peisajul instituţiilor româneşti de învăţământ superior.