Programe de studii

   

   

   

   

  Domeniile şi ramurile ştiinţifice în cadrul cărora s-au dezvoltat programe de studii sunt:

  Domeniul fundamental Ramura de ştiinţă Domeniul de studii universitare de doctorat Domeniul de studii universitare de masterat Domeniul de licenţă
  Ştiinţe inginereşti Inginerie civilă Inginerie civilă
  Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze Inginerie geodezică
  Ingineria resurselor vegetale şi animale Agronomie Agronomie Agronomie
  Horticultură Horticultură Horticultură
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
  Silvicultură
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
  Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
  Zootehnie Zootehnie Zootehnie
  Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Ştiinţe inginereşti aplicate
  Ingineria mediului Ingineria mediului
  Inginerie şi management Inginerie şi management
  Ştiinţe biologice şi biomedicale Biologie Biologie
  Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară