Unităţi Cercetare - Dezvoltare

   

  Laborator
  În cadrul USAMV București procesul de învăţământ este integrat cu activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor, punându-se accent pe: dezvoltarea şi consolidarea unui mediu favorabil activităţii ştiinţifice performante, creşterea capacităţii colectivelor de cercetare din catedre, facultăţi, centre de cercetare de a elabora proiecte fundamentate, cu şanse reale de succes la competiţiile interne şi internaţionale pentru finanţare, dezvoltarea parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale cu instituţii de învăţământ, cercetare şi cu agenţi economici, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, creşterea vizibilităţii şi impactului activităţii ştiinţifice și îmbunătăţirea managementului cercetării.

   


  Totodată, USAMV Bucureşti este una dintre universităţile româneşti care beneficiază de un bogat patrimoniu menit să ofere condiţii favorabile optimizării procesului de învăţământ şi corelării acestuia cu realitatea din mediul economic. Activitatea de cercetare ştiinţifică dispune de posibilităţi de aplicare şi validare a rezultatelor ştiinţifice în institute, centre și stațiuni de cercetare științifică:

   

  Centre de cercetare

  Nr. crit. Denumire centrului de cercetare Numărul de laboratoare Director
  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
  1. Centrul de Cercetare pentru Agricultură Durabilă 17 Șef lucr. univ. dr. Adrian Gheorghe BĂȘA
  FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
  1. Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare-HORTINVEST și Seră-bloc pentru cercetare, unitate automatizatp și cu funcții de autocontrol 13 Prof.univ.dr. Liliana BĂDULESCU
  2. Centrul de Cercetare pentru Pomicultură Integrată 9 Prof.univ.dr. Florin STĂNICĂ
  FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
  1. Institutul de Medicină Comparată 3 Conf. dr. Emilia Balint
  2. Centrul Universitar de Cercetări pentru Diagnosticul și Terapia Bolilor la Animale 2 Prof. univ. dr. Mario Codreanu
  3. Laboratorul Interdisciplinar pentru Studiul si Modelarea Acumularii Metalelor Grele in Lantul Trofic 4 Conf. univ. Dr. Liliana Tudoreanu
  4. Centrul Romano-Italian de Oncologie Comparata 2 Conf. Dr. Emilia Balint
  5. Laborator de biotehnologii de reproducere - Conf. univ. dr. Alexandru Diaconescu
  6. Laborator de cerecetare în Parazitologie - Prof. univ. dr. Ioan Liviu Mitrea
  FACULTATEA DE IF-IM
  1. Centrul de Cercetare FIFIM-Inginerie rurală și protecția mediului 3 Prof.dr. Ana Vîrsta
  FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII
  1. Centrul de Biotehnologii Microbiene BIOTEHGEN 4 Prof. dr. Jurcoane Ștefana
  2. Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL 3 Prof.univ.dr. Gheorghe CÂMPEANU
  FACULTATEA DE MIEADR
  1. Centru de Cercetare în Domeniul Managementului, Ingineriei Economice în Agricultură și Dezvoltare Rurală 5 Prof.Dr. Agatha Popescu
  Numărul total al centrelor de cercetare din cadrul USAMV Bucureşti                            11  

   

   

  Unități de cercetare înregistrate în platforma EERTIS

   

   

  Stațiuni și institute de cercetare științifică

  Nr. Crit. Denumire
  1. Stațiunea didactică Belciugatele/Ferma Moara Domnească
  2. Staţiunea Didactică și de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură și Viticultură Pietroasa - Istrița
  3. Ferma de Cercetare-Dezvoltare Stoeneşti
  4. Institutul de Cercetare Dezvoltare Avicolă Moara Domnească