Unităţi Cercetare - Dezvoltare

   

  Laborator
  În cadrul USAMV București procesul de învăţământ este integrat cu activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor, punându-se accent pe: dezvoltarea şi consolidarea unui mediu favorabil activităţii ştiinţifice performante, creşterea capacităţii colectivelor de cercetare din catedre, facultăţi, centre de cercetare de a elabora proiecte fundamentate, cu şanse reale de succes la competiţiile interne şi internaţionale pentru finanţare, dezvoltarea parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale cu instituţii de învăţământ, cercetare şi cu agenţi economici, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, creşterea vizibilităţii şi impactului activităţii ştiinţifice și îmbunătăţirea managementului cercetării.

   


  Totodată, USAMV Bucureşti este una dintre universităţile româneşti care beneficiază de un bogat patrimoniu menit să ofere condiţii favorabile optimizării procesului de învăţământ şi corelării acestuia cu realitatea din mediul economic. Activitatea de cercetare ştiinţifică dispune de posibilităţi de aplicare şi validare a rezultatelor ştiinţifice în institute, centre și stațiuni de cercetare științifică:

   

  Centre de cercetare

  Nr. crt. Denumire centrului de cercetare Numărul de laboratoare Director
  1. Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare (CCSCPA) și Seră-bloc pentru cercetare, unitate automatizată şi cu funcţii de autocontrol https://www.qlab.ro 13 Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu
  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
  2. Centrul de Cercetare pentru Agricultură Durabilă (CCAD) https://agro-bucuresti.ro/cercetare/ 14 Conf. univ. dr. Adrian Gheorghe Bășa
  FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
  3. Centrul de Cercetare pentru Pomicultură Integrată 9

  Prof. univ. dr. Florin Stănică

  FACULTATEA DE INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE
  4. Institut de Cercetare – Dezvoltare Avicolă „Moara Domnească” 2 Prof. univ. dr.  Custură Ioan
  FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
  5. Centrul Universitar de Cercetări pentru Diagnosticul și Terapia Bolilor la Animale 3 Prof. univ. dr. Mario Codreanu
  FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI INGINERIA MEDIULUI
  6. Centrul de Cercetare în Inginerie Rurală și Protecția Mediului https://fifim.ro/cercetare/ 3 Prof. univ. dr. Ana Vîrsta
  FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII
  7. Centrul de Biotehnologii Microbiene- BIOTEHGEN 4 Prof. univ. dr. Ștefana Jurcoane
  8. Centrul de Biochimie Aplicată și Biotehnologie BIOTEHNOL 3 TBA
  FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
  9. Centru de Cercetare în Domeniul Managementului, Ingineriei Economice în Agricultură și Dezvoltare Rurală https://managusamv.ro/cercetare/ 5 Conf. univ. dr. Dragoș Smedescu

   

   

  Stațiuni de cercetare științifică

  Nr. crt. Denumire Pagina web Responsabil
  1. Stațiunea didactică de Cercetare Dezvoltare Agronomica Moara Domnească https://www.fermamoaradomneasca.ro Dr.ing Costel Mihalascu
  2. Staţiunea Didactică și de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură și Viticultură Pietroasa - Istrița

   https://www.pietroasaveche.ro / https://pepinieraistrita.ro 

  Dr.ing. Sorin Marin

   

   

  Unități de cercetare înregistrate în platforma EERTIS