Unităţi Cercetare - Dezvoltare

   

  Laborator
  În cadrul USAMV București procesul de învăţământ este integrat cu activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor, punându-se accent pe: dezvoltarea şi consolidarea unui mediu favorabil activităţii ştiinţifice performante, creşterea capacităţii colectivelor de cercetare din catedre, facultăţi, centre de cercetare de a elabora proiecte fundamentate, cu şanse reale de succes la competiţiile interne şi internaţionale pentru finanţare, dezvoltarea parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale cu instituţii de învăţământ, cercetare şi cu agenţi economici, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, creşterea vizibilităţii şi impactului activităţii ştiinţifice și îmbunătăţirea managementului cercetării.

   


  Totodată, USAMV Bucureşti este una dintre universităţile româneşti care beneficiază de un bogat patrimoniu menit să ofere condiţii favorabile optimizării procesului de învăţământ şi corelării acestuia cu realitatea din mediul economic. Activitatea de cercetare ştiinţifică dispune de posibilităţi de aplicare şi validare a rezultatelor ştiinţifice în institute, centre și stațiuni de cercetare științifică:

   

  Centre de cercetare

  Nr. crit. Denumire centrului de cercetare Numărul de laboratoare Director
  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
  1. Centrul de Cercetare pentru Agricultură Durabilă 17 Șef lucr. univ. dr. Adrian Gheorghe BĂȘA
  FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
  1. Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare-HORTINVEST și Seră-bloc pentru cercetare, unitate automatizatp și cu funcții de autocontrol 13 Prof.univ.dr. Liliana BĂDULESCU
  2. Centrul de Cercetare pentru Pomicultură Integrată 9 Prof.univ.dr. Florin STĂNICĂ
  FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
  1. Institutul de Medicină Comparată 3 Conf. dr. Emilia Balint
  2. Centrul Universitar de Cercetări pentru Diagnosticul și Terapia Bolilor la Animale 2 Prof. univ. dr. Mario Codreanu
  3. Laboratorul Interdisciplinar pentru Studiul si Modelarea Acumularii Metalelor Grele in Lantul Trofic 4 Conf. univ. Dr. Liliana Tudoreanu
  4. Centrul Romano-Italian de Oncologie Comparata 2 Conf. Dr. Emilia Balint
  5. Laborator de biotehnologii de reproducere - Conf. univ. dr. Alexandru Diaconescu
  6. Laborator de cerecetare în Parazitologie - Prof. univ. dr. Ioan Liviu Mitrea
  FACULTATEA DE IF-IM
  1. Centrul de Cercetare FIFIM-Inginerie rurală și protecția mediului 3 Prof.dr. Ana Vîrsta
  FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII
  1. Centrul de Biotehnologii Microbiene BIOTEHGEN 4 Prof. dr. Jurcoane Ștefana
  2. Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL 3 Prof.univ.dr. Gheorghe CÂMPEANU
  FACULTATEA DE MIEADR
  1. Centru de Cercetare în Domeniul Managementului, Ingineriei Economice în Agricultură și Dezvoltare Rurală 5 Prof.Dr. Agatha Popescu
  Numărul total al centrelor de cercetare din cadrul USAMV Bucureşti                            11  

   

  Unități de cercetare înregistrate în platforma ERRIS

  Nr. crt. INSTITUT CERCETARE / LABORATOR COORDONATOR LINK ERRIS
  1. RESEARCH CENTER FOR STUDIES OF FOOD QUALITY AND AGRICULTURAL PRODUCTS Prof. dr. Liliana BĂDULESCU https://erris.gov.ro/RESEARCH-CENTER-FOR-STUDIES--1
  2. CENTER FOR ADVANCED PRECLINICAL RESEARCH Professor Andreea Iren SERBAN https://erris.gov.ro/CAPRes
  3. INSTITUTE OF COMPARATIVE MEDICINE Assoc. Prof. Dr. RS 2 Emilia BALINT https://erris.gov.ro/institute-comparative-medicine
  4. LABORATORY OF PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY Associate professor dr. Emanuel VAMANU https://erris.gov.ro/Pharmbiotech
  5. ANIMAL INFECTIOUS DISEASES - RESEARCH AND TRAINING LABORATORY Professor, DVM, PhD Doina DANEȘ https://erris.gov.ro/ANIMAL-INFECTIOUS-DISEASE---
  6. LABORATORY OF APPLIED MICROBIOLOGY PhD Florentina MATEI https://erris.gov.ro/LABORATORY-OF-APPLIED-MICROB
  7. GENETIC AND GENETIC ENGINEERING LABORATORY Prof. Călina Petruța CORNEA https://erris.gov.ro/GENETIC-AND-GENETIC-ENGINEER
  8. LABORATORY OF ENOLOGY Prof. Dr. Arina Oana ANTOCE https://erris.gov.ro/LABORATORY-OF-ENOLOGY
  9. LABORATORY OF INFORMATICS Ph.D. Radu TOMA https://erris.gov.ro/LABORATORY-OF-INFORMATICS-BTH
  10. LABORATORY OF CONTROL AND FOOD EXPERTISE Professor, Ph.D. Constantin SAVU https://erris.gov.ro/LABORATORY-OF-CONTROL-AND-FO
  11. INTERDISCIPLINARY LABORATORY FOR HEAVY METALS TRANSPORT AND ACCUMULATION IN THE FOOD CHAIN AND MODELING Associated Professor PhD., M.Phil. Liliana TUDOREANU https://erris.gov.ro/INTERDISCIPLINARY-LABORATORY
  12. SOIL TESTING LABORATORY Professor Mircea MIHALACHE https://erris.gov.ro/SOIL-TESTING-LABORATORY
  13. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM LABORATORY Associate Professor PhD Eng. Doru MIHAI https://erris.gov.ro/GEOGRAPHIC-INFORMATION-SYSTE
  14. REMOTE SENSING AND THEMATIC MAPPING LABORATORY Prof. univ. dr. ing. Alexandru BADEA https://erris.gov.ro/REMOTE-SENSING-AND-THEMATIC-
  15. PHOTOGRAMMETRY AND MAPPING LABORATORY Associate Professor PhD Eng. Gabriel POPESCU https://erris.gov.ro/PHOTOGRAMMETRY-AND-MAPPING-L
  16. VETERINARY AND FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY Associate Professor SIMONA IVANA (PHD, DVM) https://erris.gov.ro/VET-FOOD-MICROBIOLOGY
  17. VETERINARY TOXICOLOGY AND GAS CHROMATOGRAPHY LABORATORY (VetToxGC) Lecturer Gheorghe V. GORAN (DVM, PHD) https://erris.gov.ro/VetToxGC
  18. APPLIED BIOTECHNOLOGY LABORATORY Professor Ovidiu POPA https://erris.gov.ro/APPLIED-BIOTECHNOLOGY-LABORATORY
  19. LABORATORY OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE Prof. Lucian IONITA https://erris.gov.ro/LABORATORY-OF-VETERINARY-INT
  20. LABORATORY OF VETERINARY PATHOLOGY Professor, DVM, PhD Manuella MILITARU https://erris.gov.ro/LAB-VET-PAT
  21. APPLIED BIOCHEMISTRY LABORATORY Professor Florentina ISRAEL-ROMING https://erris.gov.ro/APPLIED-BIOCHEMISTRY-LABORAT
  22. LABORATORY FOR ANIMAL HEALTH AND FOOD SAFETY - FACULTY OF VETERINARY MEDICINE BUCHAREST DVM, PhD Mihai Alexandru TURCITU https://erris.gov.ro/LABORATORY-FOR-ANIMAL-HEALTH
  23. RESEARCH LABORATORY IN VETERINARY MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY Associate Professor (PhD, DVM) GABRIEL GAJAILA https://erris.gov.ro/RESEARCH-LABORATORY-IN-VETER
  24. LABORATORY OF MECHANIZATION Prof.dr.ing. Farcas NICOLAE https://erris.gov.ro/MECHANISATION-LABORATORY
  25. LABORATORY OF APPLIED ECOLOGY PhD Prof. Doru Ioan MARIN https://erris.gov.ro/LABORATORY-OF-APPLIED-ECOLOGY
  26. ANIMAL FACILITY FOR SCIENTIFIC PURPOSES - FACULTY OF VETERINARY MEDICINE BUCHAREST Lecturer Marian GHITA https://erris.gov.ro/Animal-facility-for-scientif
  27. RESEARCH GROUP FOR SUSTAINABLE CAPITALIZATION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS WASTE PhD Milen I. GEORGIEV https://erris.gov.ro/SusMAPWaste
  28. MODELING AND SIMULATION OF AGRICULTURAL SYSTEMS LABORATORY Prof. PhD Valentina TUDOR https://erris.gov.ro/MODELING-AND-SIMULATION-OF-A

   

  Stațiuni și institute de cercetare științifică

  Nr. Crit. Denumire
  1. Stațiunea didactică Belciugatele/Ferma Moara Domnească
  2. Staţiunea Didactică și de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură și Viticultură Pietroasa - Istrița
  3. Ferma de Cercetare-Dezvoltare Stoeneşti
  4. Institutul de Cercetare Dezvoltare Avicolă Moara Domnească