Consiliul de Administrație

   

  Numele şi prenumele

  Funcția

  Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai

  Preşedinte - Rector

  Prof. univ. dr. Mihalache Mircea

  Membru - Prorector Didactic

  Conf. univ. dr. Ionașcu Iuliana

  Membru - Prorector Evaluarea și Asigurarea Calității

  Prof. univ. dr. Fîntîneru Gina

  Membru - Prorector Cercetare Științifică

  Prof. univ. dr. Stănică Florin

  Membru - Prorector Relații Studenți și Relații Internaționale

  Prof. univ. dr. Teodorescu Răzvan Ionuț

  Membru - Prorector Coordonare Stațiuni, Informatizare, Consiliere și Relații cu Mediul Socio-Economică,
  Dezvoltare Instituțională

  Prof. univ. dr. Vlăgioiu Constantin

  Membru - Director CSUD

  Prof. univ. dr. Ciontu Costică

  Membru - Decan Facultatea de Agricultură

  Prof. univ. dr. Asănică Adrian Constantin

  Membru - Decan Facultatea de Horticultură

  Prof. univ. dr. Mărginean Gheorghe Emil

  Membru - Decan Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

  Prof. univ. dr. Manuella MILITARU

  Membru - Decan Facultatea de Medicină Veterinară

  Prof. univ. dr. Ana Vîrsta

  Membru - Decan interimar Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingieria Mediului

  Prof. univ. dr. Cornea Călina Petruța

  Membru - Decan Facultatea de Biotehnologii

  Prof. univ. dr. Dinu Toma Adrian

  Membru - Decan Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

  Ing. Postamentel Mariana

  Membru - Director General Administrativ

  Student Trifan V. Andreea Vasilica

  Membru - Reprezentant studenți

   

  Ordin numire Rector Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ordin suspendare Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ordin numire Rector Răzvan Ionuț Teodorescu

  Ordin reluare funcție Rector Sorin Mihai Cimpeanu

  Ordin de numire Sorin Mihai Cimpeanu în funcția de Rector

  Ordin numire Sorin Mihai Cimpeanu în funcția de Rector pentru mandatul 2020 - 2024

  Regulament Consiliu Administrație

  Strategia USAMVB 2012 – 2016

  Hotărâri ale Consiliului de Administrație