Consiliul cercetării ştiinţifice
  Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) este un organ consultativ, constituit în conformitate cu prevederile legale și Carta Universităţii, cu scopul de a asigura coordonarea, orientarea şi evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic din cadrul USAMV București în acord cu Strategia de CDI a universităţii şi cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică. CCS urmăreşte dezvoltarea bazei materiale tehnico-ştiinţifice a cercetării şi stimularea utilizării interdisciplinare a acesteia, precum și orientarea treptată dinspre temele de cercetare cu caracter individual înspre teme de cercetare colective şi interdisciplinare.
  FMVB Cercetare
  Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) este un organ consultativ, constituit în conformitate cu prevederile legale și Carta Universităţii, cu scopul de a asigura coordonarea, orientarea şi evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic din cadrul USAMV București în acord cu Strategia de CDI a universităţii şi cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică. CCS urmăreşte dezvoltarea bazei materiale tehnico-ştiinţifice a cercetării şi stimularea utilizării interdisciplinare a acesteia, precum și orientarea treptată dinspre temele de cercetare cu caracter individual înspre teme de cercetare colective şi interdisciplinare.
   

   

  COMPONENȚA CONSILIULUI
  REGULAMENT
  STRATEGIA DE CERCETARE
  RAPOARTE DE CERCETARE

  Componența Consiliului Cercetării Științifice

   

  CCS are următoarea structură: preşedinte (prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică), membri (prodecanii responsabili cu cercetarea științifică din facultăţi), directorul Unității de Management pentru Programe şi Proiecte, secretariat (asigurat de către Unitatea de Management pentru Programe şi Proiecte), invitaţi (specialişti recunoscuţi în domeniile de interes ale activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în USAMV-B, membri din reţelele/universităţile partenere din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai mediului economic, invitaţi de către CCS în calitate de membri fără drept de vot, pentru a face recomandări şi sugestii privind creşterea calităţii activităţii CCS).

  Nr.crt. Nume și Prenume Funcție
  1 Prof.univ.  Gina FÎNTÎNERU Prorector cercetare științifică – Preşedintele consiliului cercetării ştiinţifice
  2 Prof.univ.dr. Georgeta TEMOCICO Director Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare și Suport Activităţi Cercetare-Dezvoltare-Inovare (DGPCSACDI)– Membru
  3 Conf.univ.dr. Lenuța Iuliana EPURE Prodecan cu activitatea de cercetare, Facultatea de Agricultură – Membru
  4 Conf.univ.dr. Adrian PETICILĂ Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare, Facultatea de Horticultură – Membru
  5 Conf.univ.dr. Monica MARIN Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere – Membru
  6 Prof.univ.dr. Mariana IONIȚĂ Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare, Facultatea de Medicină Veterinară – Membru
  7 Prof.univ.dr. Ana VÎRSTA Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului – Membru
  8 Prof.univ.dr. Florentina MATEI Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare, Facultatea de Biotehnologii – Membru
  9 Șef.lucr.dr. Dragoș SMEDESCU Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare, Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală – Membru