Departament Proiecte
  Centrul Hortinvest
  Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare şi Suport Activităţi Cercetare-Dezvoltare-Inovare (DGPCSACDI) are misiunea de a gestiona din punct de vedere tehnic şi economic proiectele câştigate în competiţii naţionale şi/sau internaţionale de corpul academic al USAMV Bucureşti, în vederea derulării de activităţi aferente cercetării ştiinţifice, dezvoltării, inovării şi sprijinirii activităţii academice.
  DGPCSA CDI are structură organizatorică proprie, iar activitatea din cadrul său este realizată de personal cu pregătire de specialitate tehnică şi economică.

   

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
  RAPORT DE ACTIVITATE
  PROIECTE

  Regulamentul de organizare