Conferinţa Internaţională „Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru agricultură”