În atenția absolvenților, pentru eliberarea actelor de studii (diplomă de licență) este necesar să se prezinte diploma de Bacalaureat în original.