Reciclarea deșeurilor viticole prin biotehnologii de creștere a ciupercilor comestibile pentru obținerea de produse alimentare și fertilizanți agricoli naturali (REDEVIT)