Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene