Informații publice

  În atenția cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I - Seria 2021-2023

   

  Colocviul de admitere la Gradul didactic I (seria 2021-2023) – sesiunea 15 ianuarie - 15 februarie 2021 se va desfășura în sistem online, în data de 11 februarie 2021, ora 1000. Procedura privind desfășurarea  colocviului de admitere pentru gradul didactic I, seria 2021-2023, va fi comunicată candidaților de către secretariatul  centrului de perfectionare cu 2-3 zile înainte de data susținerii colocviului.

  Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Cererea privind propunerea temei şi a conducătorului ştiinţific se vor transmite prin email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2021, conform modelelor anexate.

  Informaţii suplimentare se pot obține la numarul de telefon: 021/318.03.66, în zilele de Marti şi Joi în intervalul orar: 1200-1500.

   

  Model cerere colocviu

  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Lista conducătorilor științifici pentru gradul didactic I - Seria 2021-2023

  Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la gradul didactic I - Seria 2021-2023

  Tematica şi bibliografia la Metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări metodico - ştiintifice

   

   

   

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București anunță închiderea cu succes a proiectului:

  “Valorificarea sustenabilă a deșeurilor de plante medicinale și aromatice în vederea obținerii de produse cu valoare adăugată" - SusMAPWaste

   

   

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

  Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de Cercetare Dezvoltare.

  Cod SMIS: 104323

  Nr. Contract: 89/09.09.2016

  Data începerii proiectului: 9.09.2016

  Data finalizării proiectului: 08.02.2021

  Loc de implementare: USAMVB, Bulevardul Mărăști nr 59, sector 1, București.

  Valoarea totală a proiectului: 9.250.426 lei

  Asistență financiară nerambursabilă: 8.615.992,90 lei, din care:

  Contribuție europeană: 7.275.344,40 lei

  Valoare din bugetul național: 1.340.648,50 lei

   

  Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

  Adresa: Bulevardul Mărăști nr. 59, Bucureşti

  Telefon: +40 (21) 318 2564

  Fax: +40 (21) 318 2888

  Website: https://susmapwaste.ro/